Education

Mathematics for Approximations

14 Mar 2020 09:00 - 22 Mar 2020 17:00
Payatai Plaza, ชั้น 13
วิธีการเดินทาง: 1. เดินทางโดย รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี พญาไท (ออกทางออก 1) 2. เดินทางโดย รถไฟฟ้า Airport link ลงสถานี พญาไท (ออกทางออก 1) 3. รถยนต์ส่วนตัว มีที่จอดรถ เหมาจ่าย วันละ 50 บาท
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
1 follower
Ffa0369d8b2db2f2a09126df555e46387b50f269
Mathematics for Approximations

Mathematics for Approximations

ความเข้มข้นของคอร์ส

ในการสร้าง machine learning เพื่อพยากรณ์ขอมูลต่าง ๆ หรือค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมในการ ทํางานหนึ่ง ๆ นั้น มีแก่นหลักที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการประมาณฟังก์ชัน (function approximation) ซึ่งหมายถึงการหาฟังก์ชัน ที่อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่เรามีโดยแนวคิดนี้ ได้นำไปสู่เรื่องของ neural network เพื่อสร้างฟังก์ชันที่อธิบายความสัมพันธ์ที่ต้องการ ในปัจจุบนั เราเห็นได้ทั่วไปว่ามันทํางานได้อย่างดีแต่เมื่อเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปแล้ว จะเห็นว่ายังมีคำถามต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น

• เราใช้หลักการใดเพื่อสื่อถึงความใกล้เคียง (หรือประสทธิภาพ) ของการประมาณ

• เรามั่นใจได้อย่างไรว่าเครื่องมือที่มีอยู่จะพาเราไปถึงฟังก์ชันที่เหมาะสมได้เสมอ

• เราจะพัฒนาเครื่องมือต่อไปอย่างไร และมีข้อจํากัดอะไรบ้างที่ต้องคํานึง

ในคอร์สนี้จะนําผู้เรียนไปทําความเข้าใจทฤษฎีขั้นสู งทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณฟังก์ชัน เพื่อให้เกิดแนวคิดเชิงลึกทสามารถมองเห็นข้อดีข้อจํากัด และแนวทางการพัฒนาเครื่องมือในการประมาณฟังก์ชันได้

เรื่องราวที่น่าสนใจในคอร์ส:

1. เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณฟังก์ชัน

Taylor Series / Fourier Series / Radial Basis Function

2. ทฤษฎีขั้นสูงทางคณิตศาสตร

• Linear Algebra เพื่อการวิเคราะห์เชิงพีชคณิตของฟังก์ชัน

• Topology เพื่อการวิเคราะห์ระยะห่างของฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงรูปร่างของข้อมูล

สิ่งที่ได้จากคอร์สนี้:

เข้าใจเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง และนําไปสู่การเข้าใจประสทธิภาพและข้อจํากัดของการประมาณ ฟังก์ชันต่าง ๆ รวมถึงสามารถสร้าง machine learning แบบใหม่ได้

ความตั้งใจของเรา:

TAUTOLOGY เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง Expert ไม่ว่าจะเป็นด้าน AI, Programming หรือ Mathematics ดังนั้นเราอยากให้ผู้สมัครทุกคน ตั้งเป้าว่าต้องการที่จะเป็น Expert และร่วมกันสร้างคอร์สที่มีบรรยากาศการเรียนที่คึกคัก มีไฟที่ลุกโชนตลอดช่วงเวลาการเรียนการสอน และเราเองก็สัญญาว่า "จะทุ่มเททั้งหมดที่เรามี เพื่อสร้างคุณให้เป็น Expert ให้ได้"

รับรองเลยว่าถ้าคุณจบหลักสูตรคุณจะเป็นหนึ่งใน Expert ด้าน AI อย่างเเน่นอน !


Course Agenda


**มี Exercises และ Discussions ในทุก ๆ บท


สิ่งที่นักเรียนควรรู้มาก่อน 

- เมทริกซ์

- แคลคูลัส


Instructor

อาจารย์ณัฐพล สนพะเนาว์ นักวิชาการอิสระ


การชำระเงิน


วิธีการสมัครเพียงแค่กดปุ่ม  Apply ที่ด้านล่างได้เลย

- ราคาคอร์ส 12,900 บาท แต่ถ้าสมัครเรียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2020 จะได้รับส่วนลดราคา 3,000 บาท ทันที (เหลือ 9,900 บาท)

Venue

Date: 14, 15, 21, 22 Mar 2020 (4 days)
Time: 9:00 a.m. - 17:00 p.m.
Location: Payathai Plaza
(Google Maps: https://goo.gl/maps/bjtHAKntVzrvAGnz7)
วิธีการเดินทาง:
  1. เดินทางโดย รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี พญาไท (ออกทางออก 1)
  2. เดินทางโดย รถไฟฟ้า Airport link ลงสถานี พญาไท (ออกทางออก 1)
  3. รถยนต์ส่วนตัว มีที่จอดรถ เหมาจ่าย วันละ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

  • Email: krin.c@madebyai.io
  • Call: 086-524-4463 (คริน)         

Application Form

ลงทะเบียนคอร์ส Mathematics for Approximations (บุคคลทั่วไป)

ลงทะเบียน Mathematics for Approximations (นักเรียนเก่า)

-รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น

Application Closed

Tickets

No Tickets Available

986d20be166653ec8fa89f4bc45ad4143827b069
Organized by
TAUTOLOGY