Education

BrandDay Fast Track

Poster placeholder
BrandDay Fast Track

BrandDay Fast Track

Fast Learning to Fast Action for Every Successหลักสูตรเข้มข้น 1 วันเต็มกับการถอดรหัสโลกธุรกิจแบบ Inside Out ให้คุณเปิดรับ Branding Mindset และฝึกฝนให้คุณมี Branding Skill ในการทำธุรกิจหรือบริหารแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบ Full Process & Fun Practice ที่จะทำให้คุณเรียนรู้การสร้างแบรนด์ได้อย่างสนุกคิดสนุกทำ ตอบโจทย์ทั้งรุ่น Beginner เพื่อจะ Start ไปจนถึงระดับ Intermediate ที่ต้องการ Restart แบรนด์ของตัวเองให้ Strong โดยอาจารย์จีรวัฒน์ ตั้งบวรพิเชฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างแบรนด์ โค้ชธุรกิจ และ Principal ของ Brand & Biz Consulting Hub


รายละเอียดคอร์ส

วันที่       :  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

สถานที่    :  HUBBA Coworking Space เอกมัย ซอย 4

เวลา       :  10.00 - 16.00 .

ราคา      :   Early Bird         3,000 บาท  (ซื้อก่อน 25 สิงหาคม 2559 จำนวนจำกัด!)

                Regular Ticket  3,900 บาท หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ที่อยากเข้าใจและใช้ให้เกิดผลลัพท์จริง

-ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ นักการตลาด นักสร้างแบรนด์ ที่อยากปรับกลยุทธ์และอัพเดตวิชาชีพของตนเอง

-Startup Fintech SME นำไปใช้จริงให้ได้ผลจริง

-บุคคลที่สนใจหรือ Freelance ที่อยากเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษสายแบรนดิ้ง

-บัณฑิตจบใหม่อยากเพิ่มความรู้อัพโปรไฟล์ให้โดดเด่นกับนายจ้าง


มาคอร์สนี้ได้อะไรบ้าง?

1. อาหารว่างเช้า บ่าย  และอาหารกลางวัน 

2. เอกสารประกอบการเรียน 1 ชุด

3. ได้รับ One Day Pass  สำหรับนั่งทำงานที่  HUBBA Coworking Space ฟรี 1 วัน (ลูกค้าต้องนำบัตรสมาชิกที่ได้รับมายื่นและใช้ภายในเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับบัตร)


Course Outline

  1. สร้างแบรนด์จากมุมมอง CEO

  2. ปลุกแบรนด์แบบมีวิสัยทัศน์

  3. เข้าใจพลังของแบรนด์

  4. เรียนรู้ทักษะของคนทำแบรนด์

  5. ฝึกวางกลยุทธ์ปั้นแบรนด์

  6. รู้จักเครื่องมือสำคัญของแบรนด์

  7. เร่งยอดด้วยกระบวนการสร้างแบรนด์

  8. ประเมินผลและต่อยอดแบรนด์สู่ความสำเร็จ

 

เกี่ยวกับ instructor

จีรวัฒน์ ตั้งบวรพิเชฐ

Jeerawatana Tungborvornpichet


- ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและการสื่อสาร

โค้ชธุรกิจและเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Principal ของ Brand & Biz Consulting Hub ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบรนด์เพื่อธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน


-คนไทยคนแรกที่ได้รับการรับรองวิชาชีพเป็น Certified Professional ด้าน Employer Branding International Version การันตีจากสถาบันชื่อดังระดับโลกอย่าง Employer Branding Academy และ Universum


-มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยชั้นนำสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้รับเชิญเป็น Chairperson และ Keynote Speaker บรรยายและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและพัฒนาองค์กรแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำใน Forum และสัมมนาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติมาโดยตลอดหมายเหตุ

HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

Cf9c135f9a228b952140ada32dcdf3f348ea9115
Organized by
HUBBA Coworking Space