ภาษาที่มีพื้นฐานความสวยงามจาก ruby และมีความแรงจาก erlang เมื่อมีของสองอย่างนี้รวมกันเลยเป็นภาษาที่ได้ความสนใจจากชาว geek ทั้งนอกและในประเทศมากมาย ดังนั้นอย่าตก trend มาเรียน elixir กันครับ

Tickets

No Tickets Available

259748 129491147261799 1120996032 o
Organize by
Odd-e (Thailand)