Business

สัมมนาออนไลน์ฟรี! Changing landscape for PICO FINANCE with COVID-19 consideration

2c0ebdeb9171e47c3af1c1cf61e8b03145ee3349
สัมมนาออนไลน์ฟรี! Changing landscape for PICO FINANCE with COVID-19 consideration

Changing landscape for PICO FINANCE with COVID-19 consideration


พบกับรายการ Sinwattana Equity Talk : The Investment Virtual Conference (Live) ที่จะมาเปิดมุมมองด้านการลงทุนในทุกสภาวะการณ์ ผ่านการสนทนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนและเจ้าของธุรกิจในบริษัทนอกตลาดในสาขาต่างๆ ในทุกๆสัปดาห์
.
9 เมษายน 2563 เวลา 20.00-21.00 น. เตรียมพบกับ...
Sinwattana Equity Talk: LIVE หัวข้อพิเศษ: Changing landscape for PICO FINANCE with COVID-19 consideration 

มาพบกับ Star Moderator: คุณป้อม ปิยพันธ์ จาก Stock2morrow ผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมามากกว่า 15 ปี จะมาร่วมสนทนากับทีมผู้บริหารจาก WEALTHI บริษัท PICO Finance ของไทย ในเรื่องธุรกิจพิโก้ไฟแนนซ์กับสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทย 

ในไลฟ์ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ อาทิเช่น:
- เรื่องราวและความน่าสนใจของธุรกิจ PICO Finance
- PICO Finance เข้ามาช่วยเหลือปัญหาด้านสังคมในสถานการณ์ในช่วง Covid-19 และ หลัง Covid-19 อย่างไรบ้าง
- การนำเอาเทคโนโลยี A.I. มาใช้ จะช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียได้จริงๆหรือ? 
- มุมมองต่อสถานการณ์การลงทุนในธุรกิจ PICO Finance
ฤตการณ์หลายอย่างในปัจจุบัน
.
#ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับข่าวสารและการแจ้งเตือนได้ที่ https://bit.ly/2X7vmtI 
.
และร่วมรับฟังผ่าน Facebook Live ได้ทางเพจ Sinwattana CrowdFunding 

📌ย้ำกันอีกครั้ง วันพฤหัสที่ 9 เมษายนที่จะถึงนี้ ในเวลา 20.00-21.00 น.


#Sinwattana #EquityTalk #PICOFinance #Investment #PrivateEquity #COVID19 #Stock2morrow #Change
PicoFinance, #Covid19, investment

Application Form

ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาออนไลน์

ชมไลฟ์ผ่าน https://www.facebook.com/sinwattana.crowdfunding/

Tickets

No Tickets Available

2f077219297253045cd43b884bea9fa793ac13da
Organized by
Sinwattana Crowdfunding