Education • Business

หลักสูตรออนไลน์ Agile Workshop

Poster placeholder
หลักสูตรออนไลน์ Agile Workshop


ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก Digital และสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน องค์กรที่จะสามารถสร้าง Competitive Advantages และอยู่รอดได้ จะต้องปรับเปลี่ยน “โครงสร้างการทำงาน” ให้มีความ “คล่องตัว” ผ่านการนำแนวคิด ‘Agile’ เข้ามาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์ความก้าวหน้าขององค์กร‼️

Agile Workshop คือหลักสูตรรูปแบบ Virtual Training ผ่าน Zoom โดยผู้เรียนทุกท่านจะได้รับสิทธิ์เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร
E-Learning: Agile 101 - A New Way of Working ล่วงหน้าเพื่อเรียนทฤษฎีให้พร้อมก่อน หลังจากนั้นทุกท่านจะเข้ามาทำ Workshop พร้อมกันแบบ Virtual class ในวันที่ 29 เมษายน 63 เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อให้เข้าใจหลักการ Agile ผ่านกิจกรรม


สามารถเข้าใจถึงหัวใจสำคัญของ ‘Agile’ มากขึ้น โดยสามารถนำ ความรู้ &แนวคิด ที่ได้รับ ไปปรับใช้เพื่อเพิ่ม "ประสิทธิภาพ" "ความรวดเร็ว" และ "ความต่อเนื่อง" ในการทำงานร่วมกันกับคนในทีม เพื่อผลักดันธุรกิจ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างดี

ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้

 • What is Agile? - ทำความรู้จักกับ “Agile”
 • Heart of Agile - หัวใจสำคัญของ Agile คืออะไร?
 • Agile Manifestos and Principle – คำประกาศและหลักการของอไจล์
 • Agile Methodologies วิธีการ
 • How to apply Agile การนำแนวคิดแบบ Agile มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของทีมงานและองค์กร
 • Summary สรุปเนื้อหาการเรียนรู้
   

เหมาะสำหรับ?

 • ทีมงานที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile
 • IT Management, Project Manager, IT Consultants, Business Managers
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Agile’


 

 COURSE
SCHEDULE PRICE
(THB)
REGISTER
  Agile workshop (Virtual Training) 
  รับฟรี E-learning access วิชา Agile 101 - A New Way of Working
  มูลค่า 1,050 บาท เมื่อสมัครอบรม Agile Workshop
TH

29 Apr 20
(13.00 - 16.00 PM)

4,500 Enroll Now

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ปลอดภัยจาก COVID-19 เพราะเรียนผ่าน VDO E-Learning และทำ Workshop ผ่านระบบห้องเสมือน (Virtual classroom) โดยใช้โปรแกรม Zoom ไม่ต้องออกจากบ้านให้เสี่ยง
 • สอนโดยอาจารย์ นพรัตน์ ศลิษฏ์อรรถกร: ประสบการณ์กว่า 14 ปี ในด้าน Agile Coach & Process Improvement
 • เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ พร้อมทำงานให้ดียิ่งขึ้น แม้อยู่ในช่วง Work from Home
 • รับฟรี E-learning access วิชา Agile 101 - A New Way of Working
 • ผู้เรียนทุกท่านจะได้รับ E-Certificate หลังจากจบหลักสูตร


นอกจากนี้ ทางเรายังมีบริการ ออกแบบ & สร้างสรรค์หลักสูตรในรูปแบบ Virtual Training ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดงบประมาณการอบรม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม หรือแม้แต่ Work from Home (WFH) ก็สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ Real-Time!

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร

 

Add LINE for Special Offers @NTC-LINE

 

Workshop, agile

Tickets

No Tickets Available

7b23f3f4f63cdb23a36b4c739b33a06a0d314c91
Organized by
Network Training Center