Education

Practical UI For Developer online workshop (16-17 May 20) by Ning & P Bank

F1040dc1efef1c21acd39a7363f9fee1fcdec75b
Practical UI For Developer online workshop (16-17 May 20) by Ning & P Bank
เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ
 • Designer ที่สนใจการออกแบบ UI ใน Digital Product
 • Graphic Designer หรือ Designer ใน platform อื่น ที่สนใจเป็น UI Designer
 • Programmer / QA / BA / PM / PO ที่อยากเรียนรู้วิธีการออกแบบ เพื่อให้การทำงานร่วมกับ Designer มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Developer ที่อยากทำแอพเป็นของตัวเอง จะได้ออกแบบเองได้เลย
 • เจ้าของเว็บหรือแอปพลิเคชัน ที่อยากพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์คชอปนี้

 • เข้าใจทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น สามารถออกแบบ/แนะนำ/ปกป้อง/ปรับปรุงผลงานได้ด้วยเหตุผล มากกว่าความรู้สึก
 • เรียนรู้ความแตกต่างของการออกแบบระหว่าง Digital Product กับสื่อประเภทอื่น
 • ประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคการวาด Wireframe ในการสื่อสาร
 • เข้าใจพื้นฐานแนวคิดของ iOS, Android, Mobile Web, Desktop Web ว่าส่งผลต่อการออกแบบอย่างไร ควรออกแบบให้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • ใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการทำ Prototype ที่ทุกทีมสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟท์แวร์ราคาแพง ทำให้การคิดงาน UI ไม่จำกัดอยู่แค่ทีมออกแบบเท่านั้น
ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว
 • สามารถวาดสี่เหลี่ยมและวงกลมได้ :D
 • Notebook ส่วนตัว ระบบปฏิบัติการใดก็ได้ สำหรับ Prototype Workshop

Tickets

No Tickets Available

75c51cb355866b25959eaefe51b18059a2d40c83
Organized by
Odd-e (Thailand)