สัมมนาวิชาการ Digital Transformation for Thailand 4.0 by MBA Chula

Banner forfb851400

สัมมนาวิชาการ Digital Transformation for Thailand 4.0

จัดโดย MBA Chula
(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park ห้อง Crowne 1 - 3


กำหนดการ

13.00 – 13.30 .
ลงทะเบียน
13.30 – 14.45 .

Digital Lifestyle for Thailand 4.0

โดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล  

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

14.45 - 15.15 น.

พัก

15.15 - 16.15 น.

Financial Services in the Digital Age

โดย อาจารย์ ดร.คณิสร์ แสงโชติ  

อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

16.15 - 17.30 น.

Strategy and Game Plan for Digital Disruption

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์  

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

17:30 น. -ร่วมรับประทานอาหารเย็น


Tickets

Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

13516618 10157021334945433 2984291142171815840 n

MBA Chulalongkorn

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

0-2218-5717, 0-2218-5718, 0-2218-5719

Need Help?

Visit Help Center