Education

Online Seminar – การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ (Visual Note Taking)

134b451654cfa2f4f547f2b153527d6b55ef506e
Online Seminar – การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ (Visual Note Taking)

 

Online Seminar: การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ (Visual Note Taking)
"รายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา”


การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ (Visual Note Taking) 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 (10:00am-12:00pm)


งานสัมมนาที่จะช่วยให้คุณฝึกการจับประเด็น Key Message สำคัญ & คิดเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สมองเข้าใจได้เร็วขึ้น!

การจดบันทึกด้วยการคิดเป็นภาพ (Visual Note Taking) คือการดึงศักยภาพและใช้ความสามารถของ “สมอง” เชื่อมโยงสิ่งที่เห็น & ได้ยิน แปลผลเป็นภาพ จากนั้นสมองสั่งการให้มือจดบันทึกด้วยตัวอักษร & รูปภาพประกอบกันซึ่งกระบวนการทำงานดังกล่าว จะต้องสั่งการจากสมองทั้งซีกขวาและซ้ายที่ทำงานสอดประสานกัน ผ่าน “กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ และคิดสร้างสรรค์” ในทันทีทันใด!

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม หากคุณประสบปัญหาที่หลายต่อหลายครั้ง …คุณไม่สามารถถ่ายทอดความคิด อธิบาย และเล่าถึงสิ่งที่ตนเองคิดเพื่อสื่อสารออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ งานสัมมนานี้! อาจจะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็น “นักจด Note ขั้นเทพ ไปตลอดกาล”


หัวข้อการสัมมนามีอะไรบ้าง?

 • 3 กระบวนการหลัก: จับประเด็น การคิดเป็นภาพ การวาดภาพเพื่อการสื่อสาร 
 • การฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเห็น (See) การฟัง (Listen) การคิด (Think) การสร้างภาพด้วยจินตนาการ (Imagine) และ การวาดออกมาเป็นภาพ (Draw) 
 • การสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษร 
 • การวาดภาพคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ เบื้องต้น
 • การสร้างคลังรูปภาพ และ วิธีการพัฒนาการคิดเป็นภาพ
 • การใช้หลักการ 5W2H เพื่อจับประเด็น และ การคิดเป็นภาพ
 • แบบฝึกจับประเด็น และ การสื่อสารด้วยตัวอักษรและรูปภาพ

 

สิ่งที่จะได้รับ?

 • วาดภาพเพื่อสื่อความหมายและเพื่อการสื่อสารได้
 • คิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจดบันทึกเป็นภาพได้
 • จดบันทึกเป็นภาพด้วยกระบวนการคิดเป็นภาพได้

 

เหมาะสำหรับ?

 • นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น 
 • มนุษย์เงินเดือนที่อยากได้เคล็ดลับไปปรับใช้กับการทำงาน / การประชุมทีม / การนำเสนองานต่างๆ 
 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร ที่ต้องการฝึกกระบวนการคิดเป็นภาพ และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างดี
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิค เพื่อจัดระบบความคิดให้เป็นระบบมากขึ้นผ่านการใช้รูปภาพ

 

ดำเนินกิจกรรมโดย: คุณจามร เหล่าอิ่มจันทร์ (อ.เจมส์)

 • ประสบการณ์ด้านการเขียน Visual Note Taking และ Visual Recording มากกว่า 5 ปี 
 • เคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาภาวะผู้นำ ให้กับองค์กรในประเทศไทยและจีน กว่า 20 ปี
 • ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากกว่า 10 ปี 
 • ประสบการณ์ในการสร้าง Coaching Culture รวมทั้งโครงการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ HR Certification: OCCN-0084A-59/001-000007 HR Professional Training & Development Level 4 จาก PMAT & Thailand Professional Qualification Institute ร่วมทั้งผ่านการรับรองด้านต่างๆ อาทิ
  - Professional Coaching Certification Program, TCI
  - Situational Leadership Certification Program, Slingshot
  - Hi Impact Presentation Skills, Dale Carnegie
  - MBTI Certification Program, Potentials

 

ค่าใช้จ่าย: สมทบทุนบริจาคตามแต่ศรัทธา
โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ตามโรงพยาบาลที่ขาดแคลน (ค่าใช้จ่ายชุดละ 210 บาท)

สามารถร่วมบริจาคได้ที่:
ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี: บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  เลขบัญชี: 001-1-30904-6

 

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม
Add LINE for Special Offers @NTC-LINE

 

Tickets

No Tickets Available

963b3cf229fd60e1a5e43c3f24ebce2194c9bedc
Organized by
Network Training Center