Education

Online Seminar – Design Thinking for Innovation Development

0feac82f18a79b2147b9bc957eb87242e726d8d8
Online Seminar – Design Thinking for Innovation Development

 

Online Seminar: Design Thinking for Innovation Development
"รายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา”


Design Thinking for Innovation Development
“นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องหรูหรา แต่ต้องสร้างคุณค่าได้ทันที”
 

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 (10:00am-12:00pm)


อาจกล่าวได้ว่า ณ ตอนนี้แทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ การไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง นำมาซึ่งการถูก Disrupt เสียเองนับว่าเป็น “ฝันร้าย” ของบริษัทน้อยใหญ่ทั้งสิ้น บริษัทจะก้าวสู่อนาคตไม่ได้เลยหากไม่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ และการที่จะก้าวไปได้ไกลนั้นไม่ใช่เพราะองค์กรนั้นมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ล้ำหน้าที่สุด แต่เป็นเพราะการมีผู้นำองค์กรที่มี Vision ที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมีทักษะ “Design Thinking” เพื่อนำพาคนในทีมให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

Design Thinking คือ กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลายๆ สาย มาสร้างเป็นไอเดีย & แนวทางการแก้ไข จากนั้นนำแนวทางต่างๆ มาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานและสถานการณ์นั้นๆ มากที่สุด สัมมนาในครั้งนี้ถ่ายทอดความรู้โดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (ดร.อุ๋ย) ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ & ประสบการณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และทราบถึงหลักการ “Design Thinking” หรือ กระบวนการคิดผ่านการทดลองทำต้นแบบทดสอบและฝึกปฏิบัติจริง โดยทราบถึงเครื่องมือ เทคนิค วิธีการสำคัญ เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรต่อไปในอนาคต


วัตถุประสงค์?

 • ได้ความรู้และความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้น ต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
 • เรียนรู้ “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน & องค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


เนื้อหาการสัมมนาครั้งนี้?

 • ทำความเข้าใจแก่นกระบวนการ Design Thinking และ EasyInnovation
 • Step 1: Empathy & Define เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและคัดเลือกเรื่องราวเพื่อสนองตอบความต้องการ
 • Step 2: Ideate & Prototype ออกไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมทำต้นแบบทดสอบ
 • Step 3: Test การมองภาพโครงการผ่าน Canvas และการทดสอบตัวอย่างลูกค้าเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง


เหมาะสำหรับ?

 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับผู้จัดการ
 • ระดับพนักงานทั่วไป
 • นักวางแผน นักวิเคราะห์ ผลักดันกลยุทธ์ Innovation
 • ผู้ที่สนใจเรียนรู้การกระบวนการคิด & เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ


ดำเนินกิจกรรมโดย: ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ วิทยากร/ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร


ค่าใช้จ่าย: สมทบทุนบริจาคตามแต่ศรัทธา
โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลที่ขาดแคลน (ค่าใช้จ่ายชุดละ 210 บาท)

สามารถร่วมบริจาคได้ที่:
ธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี: บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  เลขบัญชี: 001-1-30904-6

 

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม
Add LINE for Special Offers @NTC-LINE

 

Tickets

No Tickets Available

4976c580afdcf8edbc65f6ffc8d533516b9c0430
Organized by
Network Training Center