Kids & Family

บันทึกคุณแม่ Virtual Talk

3fb94bb5321dc0908a3f57f62839eda5c4213c58
บันทึกคุณแม่ Virtual Talk



วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คุกคามสภาพความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการวิตกกังวล อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และครอบครัวที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ในการจำกัดการเดินทาง การทิ้งระยะห่าง หรือ SOCIAL DISTANCING และลดการสัมผัสสิ่งรอบตัวต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและ สถานที่ เพื่อให้ครอบครัวยุคใหม่ปลอดภัย ทำให้นิตยสารบันทึกคุณแม่ พร้อมด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา จิตแพทย์เด็กกว่า 30 ท่าน ได้ร่วมกันจัด บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK  ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวยุคดิจิทัลได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวที่มีบุตรแรกเกิด ถึง 12 ปี โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาทั่วประเทศไทย


Q & A : บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK


รูปแบบการนำเสนอและการรับชม
การนำเสนอจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม ZOOM ซึ่งผู้เข้าชมจะสามารถเข้าชมผ่าน ลิงค์ที่จะได้รับหลังจากได้ทำการชำระเงินผ่านระบบ Event POP ที่มีความปลอดภัย และสามารถเก็บไว้ชมหลังจากจบการจัดงาน 90 วัน (ดูขั้นตอนการติดตั้ง ZOOM)

ขั้นตอนการซื้อบัตร

ลูกค้าที่ซื้อบัตรทุกท่านต้องสมัครผ่านทาง https://www.eventpop.me/e/8905 และอีเมล์ที่ใช้สมัครควรเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับการเข้าชมและสามารถรับข้อมูลยืนยันจากทางผู้จัดได้ หากสมัครผ่าน FACEBOOK ระบบจะดึงอีมลที่ท่านสมัคร FACEBOOK เป็นอีเมลที่ใช้ในการส่งข้อมูลถึงท่าน

วิธีซื้อบัตรเข้าร่วมงาน บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK

  • บัตรจะเริ่มให้ท่านสามารถซื้อได้ที่https://www.eventpop.me/e/8905 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ลิงก์ https://mothersdigest.in.th/
  • การเลือกประเภทบัตร สามารถเลือก TRACK และทำการสั่งซื้อได้ไม่จำกัด


บันทึกคุณแม่ VIRTUAL TALK มี 5 โปรแกรม แต่ละ โปรแกรมมี 5 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  • โปรแกรม PREGNANCY มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1 และวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERS พิเศษ พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม  กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 
  • โปรแกรม NEWBORN มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1 และวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERS พิเศษ พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 
  • โปรแกรม TODDLER มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 2 และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERSพร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 
  • โปรแกรม PRE SCHOOL มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 2 และวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ดูได้ 2 USERS พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 
  • โปรแกรม DIGITAL KIDS มี 4 หัวข้อ ถ่ายทอด วันที่ 1,2 และวันที่ 8,9 สิงหาคม 2563 ราคา 1,200 บาท ดูได้ 2 พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ 1 เรื่อง ในจำนวน 5 เรื่อง หรือ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที  ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 

และราคา 1,200 บาทต่อ โปรแกรมสำหรับ 1 USER ทุกโปรแกรม ๆ ละ 5 หัวข้อ พิเศษ พร้อม คลิป คุยกับ เภสัชใจดี ได้ 1 เรื่อง กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 

ราคาพิเศษ ทุกโปรแกรม เพียง 5,000 บาท ดูได้ 2 USERS พิเศษ พร้อม พร้อม คลิปวีดีโอความรู้ การใช้ยาสำหรับแม่และเด็ก จากเภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล ได้ จำนวน 5 เรื่อง และ คลิปวีดีโอ "เคล็บลับ ชื่อดีมีชัย ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต" โดยอาจารย์บอยด์ ศรัทธาอาคม กรุณาระบุ เรื่องที่ต้องการทันที ชมย้อนหลังได้ 90 วัน 


#สนใจร่วมเป็น Sposor ติดต่อได้ที่ คุณรวิพรรณ พรมงาม

โทร : 092-6928236 / 02-3922011

อีเมล : rawiphan@ipriasia.com

Mothersdigest, บันทึกคุณแม่

Tickets

Buffet Package 5 เรื่อง

พิเศษสำหรับ Buffet Package 5 หัวข้อ ท่านสามารถเลือก เรื่องที่ท่านต้องการรับชมได้จำนวน 3 หัวข้อ เพียงแค่ 1,100 บาทเท่านั้น

฿1,100.00
Buffet Package 3 เรื่อง

พิเศษสำหรับ Buffet Package 3 หัวข้อ ท่านสามารถเลือก เรื่องที่ท่านต้องการรับชมได้จำนวน 3 หัวข้อ เพียงแค่ 600 บาทเท่านั้น

฿600.00
Track 1 Pregnancy

Track 1 Pregnancy มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอดสดวันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ราคาก่อน VAT 7% ชมได้ 2 users ชมย้อนหลังได้ 90 วัน

฿1,500.00
Track 2 New Born เด็กแรกเกิด

Track 2 New Born เด็กแรกเกิด มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอดสดวันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2563 ราคา 1,500 บาท ชมได้ 2 users ชมย้อนหลังได้ 90 วัน

฿1,500.00
Track 3 Toddle เด็กวัยเตาะแตะ

Track 3 Toddle เด็กวัยเตาะแตะ มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอดสดวันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1500 บาท ต่อ โปรแกรม/ช่วงอายุ (ราคาก่อน VAT 7%) ชมได้ 2 users ชมย้อนหลังได้ 90 วัน

฿1,500.00
Track 4 Pre School วัยอนุบาล

Track 4 Pre School วัยอนุบาล มี 5 หัวข้อ ถ่ายทอดสดวันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1500 บาท ต่อ โปรแกรม/ช่วงอายุ (ราคาก่อน VAT 7%) ชมได้ 2 users ชมย้อนหลังได้ 90 วัน

฿1,500.00
Track 5 Middle Childhood วัยเรียน

Track 5 Middle Childhood วัยเรียน มี 4 หัวข้อ ถ่ายทอดสดวันที่ 1 ,2 และวันที่ 8, 9 สิงหาคม 2563 ราคา 1500 บาท ต่อ โปรแกรม/ช่วงอายุ (ราคาก่อน VAT 7%) ชมได้ 2 users ชมย้อนหลังได้ 90 วัน

฿1,200.00
1 เรื่อง

ซื้อบัตรเข้าชมเพียง 1 เรื่อง เรื่องละ 250 บาท

฿250.00

*All Prices exclude VAT

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
63f67883dd04bbd042e8087081242ce4e397c35e
Organized by
นิตยสารบันทึกคุณแม่