Education

THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

21 Aug 2020 at 09:00 - 17:00
Learning Hub Thailand, บริษัทจัดอบรม, หลักสูตรอบรมในองค์กร, หลักสูตรผู้นำ, Inhouse Training
ทางเข้าอยู่ในปั๊มบางจาก ถ.นางลิ้นจี่ อยู่ในพื้นที่แฟลตทหารเรือ เข้ามาตามทางสังเกตป้ายโลโก้กังหัน ออฟฟิตอยู่ติดร้านกาแฟเข้าท่าบางกอก
Bangkok, Thailand
1 follower
08338438955de9a5c598fb9a9374b1a91b6e3645
THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

"ผู้นำยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด แต่เป็นคนที่สามารถสร้างผู้นำรอบๆตัวได้"

ในยุคดิจิทัล การที่คนในองค์กรเดินตามคนๆเดียว อาจช้าจนไม่ทันการ หากวันนี้คุณเป็นผู้นำที่ต้องการพาทีมไปข้างหน้า อาจถึงเวลาที่ต้องอัพเดทมุมมองและปรับวิธีทำงานในรูปแบบใหม่ ให้คนรอบๆตัว วิ่งเองได้เร็วกว่าคุณ....

ต่อไปนี้คือ 3 ความท้าทายสำคัญในยุคนี้ ที่ผู้นำทุกคนกำลังเผชิญอยู่

1. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่งกว่ายุคใดๆ ซึ่งทำให้องค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน จะถูกทิ้งไว้ด้านหลัง

2. เมื่อองค์กรต้องปรับตัวเร็วตาม กลับทำให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัวและต่อต้าน ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ช้าและไม่ทันการ

3. ทีมงานมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม ทำให้มีความขัดแย้งในการทำงาน และมีอัตราการลาออกที่สูง

การช่วยให้ทีมงาน กลายเป็นผู้นำด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ ได้แก่

1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งผมได้รวบรวมทักษะสำคัญทั้งหมดนี้ไว้ในหลักสูตร “THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่”

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะการเป็นผู้นำยุคใหม่
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลืน
5. การสร้างวัฒนธรรมของทีม มีสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงานที่หลากหลาย
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง

วิทยากร: “อ.เรือรบ”

จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์
CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง
นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม

กำหนดการ "THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่"

วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2563 เวลา 09.00-17.00
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี)

ราคา 4,900 บาท (รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก)

พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 3,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 14 ส.ค.นี้
ราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

ติดต่อสอบถาม คุณต่าย 064 493 9445 หรือ Line @learninghub

Course Outline เนื้อหาการอบรม

• 5 Dysfunction of Team หลุมพรางของการเป็นผู้นำในองค์กรแบบเก่า

• Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ

• Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงคนก่งๆเข้ามาในองค์กร

• Leadership Style ทักษะการเป็นผู้นำ 4 แบบที่จะพัฒนาศักยภาพทีมงานได้สูงสุด

• The Culture Code หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจให้ทีม

• Team Collaboration ทักษะการสื่อสารและประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ

• Lead with Love การนำทีมด้วยความรัก


รูปแบบการอบรม

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ Training แบบเดิม แต่เป็นการจัดอบรมเชิงกระบวนการ (Facilitation Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการตกผลึกและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยกระบวนการที่ออกแบบจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกและวิทยาศาสตร์สมอง (Positive Psychology & Neuroscience) ประกอบไปด้วย

- Storytelling และทฤษฎี 20%
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 35%
- Facilitation Workshop และเกมส์ 45%

Tickets

No Tickets Available

32d82809dc5c0617e40e3013df423727b98ec621
Organized by
Learning Hub Thailand