กิจกรรมชมสัตว์ Hello Africa : สวัสดีแอฟริกา

32d93e30c55f1b3432e8c940738f58adf0088887
กิจกรรมชมสัตว์ Hello Africa : สวัสดีแอฟริกา

** Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู และค่าบริการอื่นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรผ่านประตูก่อน จึงจะสามารถร่วมกิจกรรมได้ **

>>
 ซื้อบัตรผ่านประตู กดที่นี่ <<


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ต้องยอมรับในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่สวนสัตว์นครราชสีมา กำหนด
2. ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตร-หลาน เด็กเล็ก หรือผู้ที่ต้องการการ ดูแลเป็นพิเศษ ในความดูแลของท่านด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายกับสัตว์ และคน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อน เข้าร่วมกิจกรรม โดยอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศา เซลเซียสเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้


การปฏิบัติตัวของผู้ร่วมกิจกรรม
1. * ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุม (ผู้ดูแลสัตว์) อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ *

2. ต้องทำการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรม

3. ต้องแช่รองเท้าในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างน้อย 15 วินาที

4. ในขณะให้ปฏิบัติกิจกรรม ให้อาหารสัตว์ หรือสัมผัสกับสัตว์ ห้าม ถอดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมถึงถุงมือออกโดยเด็ดขาด

5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ต้องถอดถุงมือทิ้งในภาชนะที่ผู้ควบคุมจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยให้ใช้ถุงขยะสีแดง สำหรับทิ้ง ขยะติดเชื้อเท่านั้น และให้ล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง


Vouchers

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
F147a71c2a942c4e03af9b2d7c9b20b955169c8c
Korat Zoo