กิจกรรมชมสัตว์ Hello Africa : สวัสดีแอฟริกา

32d93e30c55f1b3432e8c940738f58adf0088887
กิจกรรมชมสัตว์ Hello Africa : สวัสดีแอฟริกา

** Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู และค่าบริการอื่นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรผ่านประตูก่อน จึงจะสามารถร่วมกิจกรรมได้ **

>>
 ซื้อบัตรผ่านประตู กดที่นี่ <<


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. ต้องยอมรับในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่สวนสัตว์นครราชสีมา กำหนด
2. ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตร-หลาน เด็กเล็ก หรือผู้ที่ต้องการการ ดูแลเป็นพิเศษ ในความดูแลของท่านด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอันตรายกับสัตว์ และคน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อน เข้าร่วมกิจกรรม โดยอุณหภูมิร่างกาย จะต้องไม่เกิน 37.5 องศา เซลเซียสเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้


การปฏิบัติตัวของผู้ร่วมกิจกรรม
1. * ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุม (ผู้ดูแลสัตว์) อย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ *

2. ต้องทำการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรม

3. ต้องแช่รองเท้าในอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างน้อย 15 วินาที

4. ในขณะให้ปฏิบัติกิจกรรม ให้อาหารสัตว์ หรือสัมผัสกับสัตว์ ห้าม ถอดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมถึงถุงมือออกโดยเด็ดขาด

5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ต้องถอดถุงมือทิ้งในภาชนะที่ผู้ควบคุมจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยให้ใช้ถุงขยะสีแดง สำหรับทิ้ง ขยะติดเชื้อเท่านั้น และให้ล้างมือให้สะอาดอีกครั้ง


Vouchers

Hello Africa - Giraffe : สวัสดีแอฟริกา - ยีราฟ

** ต้องจองวันที่ต้องการร่วมกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน **
***Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู***

ร่วมกิจกรรมได้เฉพาะ จุดที่ 1 ส่วนจัดแสดงยีราฟ การให้นักท่องเที่ยวขึ้นบนรถบัส “มาไซมาร่าทัวร์” นำอาหารให้ยีราฟและสามารถถ่ายรูปใกล้กับยีราฟได้

View More Valid until 30 Sep 2020 17:00
฿150.00
Hello Africa - Rhinoceros : สวัสดีแอฟริกา - แรดขาว

** ต้องจองวันที่ต้องการร่วมกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน **
*** Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู ***

ร่วมกิจกรรมได้เฉพาะ จุดที่ 2 ส่วนจัดแสดงแรดขาว ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการขัดตัวและฉีดน้ำให้กับแรดขาว หรือ การให้อาหารแรดขาว และถ่ายรูปได้

View More Valid until 30 Sep 2020 17:00
฿150.00
Hello Africa - White Lion : สวัสดีแอฟริกา - สิงโตขาว

** ต้องจองวันที่ต้องการร่วมกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน **
*** Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู ***

ร่วมกิจกรรมได้เฉพาะ จุดที่ 3 ส่วนจัดแสดงสิงโตขาว ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการให้อาหารสิงโตขาว และถ่ายรูปได้

View More Valid until 30 Sep 2020 17:00
฿150.00
Hello Africa Combo for 2 : สวัสดีแอฟริกาสุดคุ้ม

จากราคาปกติ 1,200.- บาท [2 คน]
การใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม ต้องจองก่อนล่วงหน้า 3 วัน
ผ่านทางแฟนเพจสวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO
หรือ อีเมล์ : mkt.koratzoo@gmail.com

***Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู***

View More Valid until 30 Sep 2020 17:00
฿800.00
Hello Africa The Family : สวัสดีแอฟริกายกแก๊งค์

จากราคาปกติ 2,400.- บาท [4 คน]
การใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม ต้องจองก่อนล่วงหน้า 3 วัน
ผ่านทางแฟนเพจสวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO
หรือ อีเมล์ : mkt.koratzoo@gmail.com

***Voucher นี้ ยังไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู***

View More Valid until 30 Sep 2020 17:00
฿1,500.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
F147a71c2a942c4e03af9b2d7c9b20b955169c8c
Korat Zoo