Education

Product Owner 101 (Agile)

08d9426c76715577b233641c48a63beaa755570c
Product Owner 101 (Agile)

สร้างผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จด้วยวิถีการทำงานสมัยใหม่ (Agile Way)

.
โลกของเรากำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (World Economic Forum) ที่เรียกว่ากันว่า “Digital Transformation” ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็น แต่ทุกคนถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง “Force of Change” เพื่อการอยู่รอดและก้าวต่อไปข้างหน้าในอนาคตได้ แต่ปัญหาคือ...เราไม่รู้ว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร

...ด้วยอัตราความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี จึงยากเกินกว่าที่เราจะคาดการณ์และวางแผนไปได้ไกลหลายๆปีเหมือนสมัยก่อน กลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคนี้ จึงเป็นการแข่งขันกันด้วยความว่องไวในการตอบรับ Feedback ของลูกค้าและปรับปรุง Product อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบ Product เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ที่เราเรียกว่า “Customer Centric” 

ดังนั้นรูปแบบการทำงานแบบเก่า อาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและทันกับโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ “วิธีการสร้างผลิตภัณฑ์แบบปรับปรุงต่อเนื่องและตอบความต้องการของลูกค้า” จึงเป็นกุญแจนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ 

หลักสูตร Product Owner 101: Build your product successful on Agile Way จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Product และปรับปรุงต่อเนื่องแบบ “อไจล์(Agile)” ซึ่งเป็นวิธีการแบบเดียวกันกับที่บริษัท Startup ชื่อดังระดับโลกประสบความสำเร็จ โดยเน้นเรื่องแนวคิดการสร้าง Product และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Simplicity) เพื่อให้พร้อมตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกธุรกิจปัจจุบัน

หลักสูตรนี้ออกแบบเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner ผู้มีส่วนสำคัญต่อการส่งมอบ Product ให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการอบรม 

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม: 

1. เข้าใจลักษณะการทำงาน, หลักการและข้อพื้นฐานปฏิบัติแบบอไจล์

2. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner ในการทำงานแบบ Agile

3. เข้าใจหนึ่งในหลักการสำคัญของ Agile "Simplicity" ที่เรียกกันว่า Art of maximizing the amount of work not done

4. เทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างผลิตภัณฑ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ : 

• บุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Product Owner 
• Project Manager ที่ต้องการเข้าใจในการบริหารโครงการในแนวคิดแบบ Agile 
• หัวหน้างาน/ผู้บริการ ที่ต้องการนำแนวคิดการ สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริหารโครงการแบบ Agile ไปปรับใช้ ในองค์กร 

เนื้อหาการอบรม 1 วัน เวลา 09.30- 16.30 

• Agile Overview เข้าใจหลัก แนวคิด และข้อปฏิบัติพื้นฐานของอไจล์ 

• Kanban & Scrum Framework การทำงานพื้นฐานแบบ Scrum เพื่อตอบโจทย์แนวคิดการอไจล์ 

• บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่เรียกว่า Product Owner 

• เรียนรู้วิธีการวางแผนในการสร้าง Product  

• เรียนรู้เทคนิคและวิธึการสื่อสารความคืบของ Product ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง(Stakeholder) 

• Vision Game กิจกรรมเพื่อเข้าใจการสร้างวิสัยทัศน์ 

• Clean a house Game กิจกรรมที่แสดงความเข้าใจในการสร้าง User Story 

• Values Game เข้าใจบทบาทการทำงานของ Product Owner และเข้าใจ Simplicity ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการของอไจล์ 

รูปแบบการอบรม 
• เนื้อหาทฤษฎี 60% 
• กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop 40% 

Coach Profile : Scrum Alliance Certificated
• Certified Scrum Master (CSM)
• Advance-Certified Scrum Master (A-CSM)
• Certified Scrum Master Professional (CSP-SM)
• Certified Product Owner (CSPO)
• Certified Agile Leadership I (CAL I)ราคา: รวมอาหารกลางวัน, กาแฟและของว่าง และคู่มือ
• Super Early Bird Price (20%) : 3,600 บาท 
  (ชำระก่อนวันที่ 8/8/2020)

สถานที่อบรม X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel, Nimman

• Early Bird Price (15%): 3,825 บาท 
  (ชำระก่อนวันที่ 22/8/2020)

• Normal Price : 4,500 บาท

เลขที่บัญชี 061-2-75855-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

Line@ : @AGILIST

Tickets

Regular
฿4,500.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
29b0750ab1782626b24a62003c98f4d50fb2f64f
Organized by
Agilist Co.,Ltd