Technology • Education

ตะลุยโจทย์ Python 500 ข้อ

0c42d130d23d9538caf41ebb1411f6f695eee129
ตะลุยโจทย์ Python 500 ข้อ

Mindset การสร้างคอร์สของเรา

1. เราไม่เชื่อว่าพรสวรรค์ทำให้คนประสบความสำเร็จ 

    การเชื่อเรื่องพรสวรรค์เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะจะทำให้นักเรียนมีข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆ
นักเรียนจะรู้สึกมีเหตุผลอย่างชอบธรรมในการยอมแพ้ เมื่อนักเรียนทำสิ่งต่าง ๆ ออกมาได้ไม่ดีในช่วงแรก

2. ความตั้งใจต่างหากที่ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

    ถ้านักเรียนเชื่อว่าความตั้งใจส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ความเป็นไปได้ในชีวิตนักเรียนจะไร้ขีดจำกัด เพราะไม่ว่านักเรียนอยากทำอะไร นักเรียนจะตั้งใจทำจนสำเร็จ

3. ความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ง่าย แต่ "ประสบการณ์และความชำนาญเป็นสิ่งที่หาได้ยาก จำเป็นจะต้องใช้เวลาถึงจะสร้างขึ้นมาได้ !"

    ทำโจทย์ ทำโจทย์ ทำโจทย์ !!!


ความเข้มข้นของคอร์ส

1. เนื้อหาในครอบคลุมตั้งแต่ Python พื้นฐานไปจนถึงการใช้งาน Python ในระดับสูง

2. มีตัวอย่างเยอะ และ เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

3. มีโจทย์ให้นักเรียนฝึกหัดได้ฝึกฝนมากถึง 500 ข้อ (และมีเฉลยให้นักเรียน)

4. นักเรียนเห็นภาพรวม (Overview) และความต่อเนื่องของเนื้อหา

5. อธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรัดกุม (ย่อยมาให้อย่างดีแล้ว) 


คอร์สนี้เหมาะกับ

1. นักเรียนที่ชอบคอร์สที่จริงจัง เรียนเสร็จแล้วมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะ ๆ

2. นักเรียนที่ชอบเรียนรู้จากการฝึกฝนและตัวอย่าง เพราะโจทย์ทั้ง 500 ข้อในคอร์สจะมีเอกสารเฉลยให้นักเรียน

3. นักเรียนที่อยากสร้างรากฐานความรู้และ logic ทาง programming ที่แข็งแรง


เรียน 4 วัน

12-13 / September 2563 เวลา 9.00 - 17.00 น.

19-20 / September 2563 เวลา 9.00 - 17.00 น.


Agenda

Week

Content

Day 1

(12/09/63)


1. Print Command

     1.1 Print String ธรรมดา

          1.1.1 Quote

          1.1.2 Double Quote

          1.1.3 If there is ‘ in the sentence, then ‘ in “...”

          1.1.4 If there is “ in the sentence, then “ in ‘...’


     1.2 Print String แบบมี Option

          1.2.1 \’ and \”

          1.2.2 \\

          1.2.3 \t or \n

          1.2.4 ‘’’...’’’


     1.3 Print Numeric แบบธรรมดา

     1.4 Print Numeric แบบมี Option

          1.4.1 %d

          1.4.2 %f

          1.4.3 %._f


     1.5 Print String + Numeric


2. Variable

     2.1 Create & Assign


     2.2 Create Multiple Variable at the Same Time


     2.3 Identifier

          2.3.1 Character First

          2.3.2 Case Sensitive

          2.3.3 No Space, No Dot, No Special Character

          2.3.4 Reserved Word


3. Data Type

     3.1 Basic Data Type

          3.1.1 Numeric

               3.1.1.1 Integer

               3.1.1.2 Floating-Point Number

               3.1.1.3 Boolean

               3.1.1.4 Complex Number

          3.1.2 String

               3.1.2.1 Create String

               3.1.2.2 Read String

               3.1.2.3 String + len

               3.1.2.4 String + in


     3.2 Composite Data Type

          3.2.1 List

               3.2.1.1 Create List

               3.2.1.2 Read List

               3.2.1.3 Update List

               3.2.1.4 Delete List

               3.2.1.5 List + len

               3.2.1.6 List + in

          3.2.2 Tuple

               3.2.2.1 Create Tuple

               3.2.2.2 Read Tuple

               3.2.2.3 Tuple + len

               3.2.2.4 Tuple + in

          3.2.3 Dictionary

               3.2.3.1 Create Dictionary

               3.2.3.2 Read Dictionary

               3.2.3.3 Update Dictionary

               3.2.3.4 Delete Dictionary

               3.2.3.5 Dictionary + len

               3.2.3.6 Dictionary + in

          3.2.4 Set

               3.2.4.1 Create Set

               3.2.4.2 Read Set

               3.2.4.3 Update Set

               3.2.4.4 Delete Set

               3.2.4.5 Set + len

               3.2.4.6 Set + in

               3.2.4.7 Set + Union

               3.2.4.8 Set + Intersect

               3.2.4.9 Set + Difference

               3.2.4.10 Set + Symmetric Difference

Day 2

(13/09/63)

4. Operators
4.1 Arithmetic Operator
4.1.1 บวก (+)
4.1.2 ลบ (-)
4.1.3 คูณ (*)
4.1.4 หาร (/)
4.1.5 เศษจากการหาร (%)
4.1.6 ยกกำลัง (**)
4.1.7 ผลหารปัดเศษลง (//)

4.2 Comparison Operator
4.2.1 ==
4.2.2 !=
4.2.3 >
4.2.4 <
4.2.5 >=
4.2.6 <=

4.3 Logical Operator
4.3.1 and
4.3,2 or
4.3.3 not

4.4 Membership Operator
4.4.1 in
4.4.2 not in5. If, Else, Elif
5.1 if-else
5.2 if
5.3 if-elif-else
5.4 if-elif

6. For, While

6.1 For

6.1.1 for i in range(end)

6.1.2 for i in range(start, end)

6.1.3 for i in range(start, end, step)

6.1.4 for each element in list

6.1.5 for each element in tuple

6.1.6 for each element in dictionary

6.1.7 for each element in set

6.2 While

Day 3

(19/09/63)


7. If, Else, Elif + For, While
     7.1 Pass, Continue, Break
          7.1.1 Pass
          7.1.2 Continue
          7.1.3 Break

     7.2 While True

     7.3 List 2D
          7.3.1 Create List 2D
          7.3.2 Read List 2D
          7.3.3 Update List 2D
               7.3.3.1 Update List 2D (replace)
               7.3.3.1 Update List 2D (append)
               7.3.3.1 Update List 2D (insert)

     7.4 Delete List 2D
          7.4.1 Delete List 2D (del)
          7.4.2 Delete List 2D (remove)

     7.4.3 Delete List 2D (clear)

Day 4

(20/09/63)


8. Function
8.1 Function ที่ print บางอย่างออกมา + ไม่ return
8.2 Function ที่ return บางอย่างออกมา
8.3 Function ที่ print และ return บางอย่างออกมา

9. File Management
9.1 txt
9.1.1 txt with r
9.1.2 txt with w
9.1.3 txt with a

9.2 csv
9.2.1 csv with r
9.2.2 csv with w
9.2.3 csv with a
9.3 path

10. OOP


* สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา 

Notebook ที่ลงโปรแกรม Anaconda (Python version 3.7) และเตรียมใจให้พร้อม คิดไว้เลยว่าหนักแน่นอน


Instructor


อาจารย์ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ |

นักวิจัยด้าน AI และที่ปรึกษาด้าน AI ให้กับบริษัทเอกชน

Quantitative Researcher ผู้ก่อตั้งบริษัท Made by AI, Quant Metricสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

  • Email: krin.c@madebyai.io
  • Call: 086-524-4463 (คริน)         
ML, big data, tech, programing, python

Tickets

ลงทะเบียนคอร์ส Python (Promotion)

ราคาพิเศษนี้ไม่รวม vat
รับเพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น

฿3,490.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
823d7ffbec29335a4c8d3ab7e9a27926d15893d1
Organized by
TAUTOLOGY