Travel

Thaication The Series Project 2020 : Retreat-Cation

C98848714f7e650ce9fa27caf5370cf9c0f09c74
Thaication The Series Project 2020 : Retreat-Cation


การเดินทางท่องเที่ยวคือยาขนานเอกที่จะเยียวยาคุณทั้งร่างกายและจิตใจ
ให้แข็งแรงและมีพลังกลับมาใช้ชีวิตได้ต่อไป
...
Thaication จัดทริปส่งท้ายชวนคุณไป
ร่วมทริปแรลลี่ Retreat - cation
ในวันที่ 26-27 ก.ย. 2563 เส้นทางจังหวัดเชียงราย
...
Retreat-cation คือการเดินทางแบบแรลลี่สุดพิเศษ
ที่ให้คุณมีความสุขกับแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย
..
เริ่มต้นกันที่กลางเมืองเชียงราย
เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง พร้อมรับประทานอาหารที่ครัวพระตำหนัก
...
ชมชิมชาที่ไร่ชาฉุยฟงกับไร่ชาที่สวยสุดใจ
...
ผ่อนคลายกายและใจไปกับกิจกรรม Yoga as Medicine
โดยครูเอก พงศ์พิพัฒน์ เกียรติประพิณ จาก Yoga&Me
... 
เข้าพักที่โรงแรม The Riverie by Katathani พร้อมฟังเพลงแจ๊สสุดพิเศษ
จาก Koh Mr.Saxman ในบรรยากาศสุดโรแมนติค
...
ปิดท้ายทริปด้วยสถานที่ที่จะฟื้นฟูจิตใจอย่างศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน
ร่วมกิจกรรมบวชป่าพันปี
พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล
พร้อมสนทนาธรรมโดยท่าน ว.วชิรเมธี
...
ราคา 5,555 บาท/คัน/2 ท่าน
*ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับและรถเช่า
*ตั้งต้นการเดินทางที่กลางเมืองเชียงราย
... 
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเดินทางกับโครงการ Thaication
สามารถซื้อบัตรได้ทาง www.eventpop.me
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 091-735-0417ตารางกิจกรรม

Retreat-cation ตั้งต้นทริปที่จังหวัดเชียงราย

Day 1
08.30      ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรมที่ The Riverie by Katathani จังหวัดเชียงราย
10.00      ปล่อยขบวนรถ
10.45      ร้าน Hacienda Coffee House & Restaurant
12.00      รับประทานอาหารกลางวันที่ ครัวตำหนัก ณ พระตำหนักดอยตุง 
14.45      ชิมชาที่ไร่ชาฉุยฟง
                - ถ่ายภาพ และเก็บบรรยากาศไร่ชาชั้นบันได
16.30      เข้าที่พัก The Riverie by Katathani
17.00      กิจกรรมโยคะ โดย ครูเอก YOGA&ME
18.30      รับประทานอาหารเย็นและพบกับ Exclusive Jazz Music กับ Koh Mr.Saxman

Day 2
06.00      กิจกรรมโยคะ โดย ครูเอก YOGA&ME
07.30      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
09.30     ยี่ยมชมสวนวิปัสสนาไร่เชิญตะวัน 
                - ร่วมกิจกรรมบวชป่าพันปี 
                - รับประทานอาหารกลางวัน
13.30      กิจกรรม ณ วิหารดิน
                - สนทนาธรรม โดยท่านว.วชิรเมธี
                - พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยท่านว.วชิรเมธี
15.00      จบกิจกรรมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเงื่อนไขและกติกาการเข้างาน 

ราคาบัตรรวม :

 • โรงแรมที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) กรณีถ้ามีบุคคลที่สามอายุ 4-12 ปี เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 750 บาท และถ้ามีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,500 บาท (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงแรม)
 • อาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • การประกันการเดินทางกลุ่ม 


ราคาบัตรไม่รวม :

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่ารถเช่า (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอินเตอร์เน็ท ฯลฯ
 • อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนด


หมายเหตุ

 • Retreat-cation ตั้งต้นทริปที่จังหวัดเชียงราย
 • ทริป 2 วัน 1 คืน ราคาทริปละ 5,555 บาท / คัน (ห้องพัก 1 ห้อง พักได้ 2 ท่าน)
 • กรณีถ้ามีบุคคลที่สามอายุ 4-12 ปี เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 750 บาท และถ้ามีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 1,500 บาท (หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของโรงแรม)
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเช่ารถ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ถ้ามี)
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  Tickets

  Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.

  No Tickets Available

  Ecb09397e59f6070f05e309aa767c6c546be8fc5
  Organized by
  THAMDEE ASSOCIATE