Travel

Dinner Cruise by Wonderful Pearl

Bf54a50c703a033ffbbd7f7dfc451ba2b164c2bf
Dinner Cruise by Wonderful Pearl


"สัมผัสกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเทพฯ อาทิ วัดอรุณ พระบรมหาราชวัง ตลอดเส้นทางระหว่างล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน พร้อมดื่มด่ำกับบุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติมื้อค่ำอันเอร็ดอร่อย พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสด, รำไทย และดนตรีแจ๊ส จากศิลปินทั้งไทยและต่างชาติ


ราคาโปรโมชั่นสู้โควิด19
-ราคาโปรโมชั่นต่อท่าน
-กำหนดระยะเวลาในการขาย ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 – 30 สิงหาคม 2563 (3 เดือน) 
-อายุของบัตรกำนัลตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564
-ราคาโปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ราคานี้ไม่รวม 
-บริการรถรับ-ส่งส่วนตัว ภายในกรุงเทพฯ ถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้
-ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล เครื่องดื่มและอาหาร หากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในโปรแกรม
-เงินพิเศษแก่พนักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
- สำรองที่นั่งโดยแจ้งชื่อ, และวันเดินทาง รวมถึงจำนวนลูกค้า เพื่อจำกัดรอบและจำนวนในแต่ละวัน ได้ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันใช้บริการ
- ลูกค้าทุกท่านต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตัว โดยระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าทุกคนที่มาใช้บิการตามนโยบายของรัฐ
ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาลดังนี้;
- วันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563
- วันคริสต์มาส 24-25 ธันวาคม 2563
- วันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563
- วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในช่วงโควิด19
- เมื่อมาถึงจุดลงทะเบียนลูกค้าต้องเข้าแถวโดยยืนเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด และก่อนเข้าใช้บริการจะต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ และควรไปพบแพทย์ทันที
- ทางลูกค้าต้องปฏิบัติตามกฏเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้าทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าใช้บริการ (กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ)
- ทางบริษัทฯได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการของภาครัฐ และจัดที่นั่งโต๊ะเฉพาะกลุ่มของลูกค้าชุดละไม่เกิน 6 ท่าน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
หากลูกค้าต้องการลุกจากที่นั่ง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
- ในการตักอาหารบุฟเฟต์ จะต้องเข้าแถวเว้นระยะห่าง Social Distance ตามจุดกำหนด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดสัมผัสอาหารและใช้ภาชนะกลางในการตักทุกครั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่เปลี่ยนทำความสะอาดภาชนะกลางทุกๆ 5 นาที
- ทางบริษัทฯงดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาดื่มบนเรือ และทางบริษัทฯยังไม่มีการจำหน่ายตามมาตรการของภาครัฐ หรือหากมีการผ่อนปรนจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"

dinner, bangkok, tour, trip

Vouchers

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
Fa4ec3c39463ecd2827820a71a37ea08798350a4
Destination Services