Technology

Security/Compliance Day

24 Sep 2020 at 09:00 - 17:00
JW Marriott Hotel Bangkok
BTS Ploen Chit
Bangkok, Thailand
94 followers
C5a3f8367edea717ec9841472c167dce1927d6bc
Security/Compliance Day

MISO และ Microsoft ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารไอที เข้าร่วมงาน Security/Compliance Day ซึ่งในงานนี้ ท่านจะได้พบกับแนวคิดสำหรับการวางแผนงานเรื่อง Security, Compliance สำหรับโลกธุรกิจในยุค The next normal ที่พนักงานต้องทำงานได้อย่างปลอดภัยแม้ไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศ และการเตรียมพร้อมต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 และ Microsoft Security and Compliance

งานนี้เป็นการคุยกันกับพาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ Microsoft 365 และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Security/Compliance ในบรรยากาศเป็นกันเอง และไม่มีค่าใช้จ่าย 


กำหนดการ 

Morning Session
Venue: 3rd Fl., Sukhumvit 2 Room

0845-0915 Registration 

0915-1000 Keynote: Welcome keynote on Microsoft 365 Security and Compliance 

1000-1045 Keynote: Enable secure remote work for 'The Next Normal' 


1045-1100 Refreshment break 


1100-1145 Keynote: Enable remote workforces by embracing Zero Trust security 

1145-1230 Keynote: SMB insight session from Microsoft Thailand 

-- 

1230-1330 Lunch (provided) 

-- 

Afternoon Session
Venue: 3rd Fl., Sukhumvit 3 Room

1330-1430 Keynote: How to get your organization PDPA-ready


1430-1515 Keynote: Detect and respond better with Microsoft Threat Protection (MTP) 

1515-1530 Refreshment break 

1530-1615 Keynote: Protect sensitive information with Microsoft Information Protection (MIP) 


1615-1645 Keynote: Work remotely and stay more secure with Azure Windows Virtual Desktop (WVD) 


1645-1715 Closing remark and meet the experts 


เราเริ่มและจบงานตรงเวลา 
งานสัมมนาบรรยายเป็นภาษาไทย 

หัวข้อการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


งานนี้เหมาะกับใคร? 

 • บริษัทที่กำลังวางแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ต้องการแผนงานทางด้านความปลอดภัยของระบบ บริษัทที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษของอุตสาหกรรม เช่น PCI-DSS หรือ GDPR บริษัทที่ต้องการป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหล (DLP) บริษัทที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น ISO/IEC 27001, NIST บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเงินและทุน (Bank/FSI) กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด (CI) 
 • บริษัทที่ต้องเริ่มนำนโยบาย Remote work มาให้กับองค์กรเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ ด้วยความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ไอทีและผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 เนื่องจากจะมีเนื้อหาทางด้านเทคนิคและคุยกันเรื่องเทคนิค รวมถึง CIO, CTO, CISO, Power Users/Business Users ที่ต้องการใช้ Microsoft 365 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรดิจิตัล


วิธีการเข้าร่วมงาน

  • กดรับบัตรฟรีได้ที่ https://www.eventpop.me/e/9618 (ต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ EventPop ก่อน ซึ่งสามารถสมัครได้โดยใช้อีเมลส่วนตัว หรือบัญชี Facebook) 
  • งานสัมมนานี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และเราขอสงวนที่นั่งให้กับบริษัทที่เป็น end-user จากบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจ (SMB, Corporate) เท่านั้น เราจะปฏิเสธการเข้างานจากบริษัทไอที หรือบริษัทพาร์ตเนอร์
  • เราจะปฏิเสธการเข้างานถ้าไม่มีบัตรเข้างานทุกกรณี (ไม่รับ Walk-in หน้างาน)
  • ขอจำกัดการเข้าร่วมงานจากบริษัทเดียวกันไม่เกิน 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ 1 สัปดาห์ก่อนวันงานหากมีผู้เข้าร่วมงานจากบริษัทเดียวกันเกินกำหนด


  รายละเอียดการจัดงานและสถานที่

  • วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020 เวลา 0900 – 1700
  • โรงแรม JW Marriott ดูแผนที่ https://goo.gl/maps/gmYrcMyXo6PW2733A 
  • การเดินทาง 250 เมตร จาก BTS เพลินจิต เพื่อความสะดวกและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่ดี เราแนะนำให้ท่านเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ


  ข้อปฏิบัติทางด้านสุขอนามัย

  MISO ได้กำหนดมาตรการร่วมกันกับโรงแรมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานทุกท่าน เราได้นำแนวทางป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 มาปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน

  ท่านสามารถดูนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่กระจายตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของกลุ่มโรงแรม Marriott ได้ที่ https://marriott-re-2019ncovc.com/ 


  ต้องการความช่วยเหลือ?

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดงานและการรับบัตรได้ที่อีเมล group-digitalunit@miso.co.th หรือส่งข้อความทาง Facebook Messenger ที่ https://m.me/misocoth 

  หากท่านไม่สะดวกจะรับบัตรผ่าน EventPop ท่านสามารถอีเมลแจ้งความประสงค์เข้างานมาได้ที่ อีเมล group-digitalunit@miso.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะแนะนำการรับบัตรให้ท่าน

   

  --------------------------------------

  Privacy Notice 

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  MISO ให้ความเคารพกับความเป็นส่วนตัวของท่าน (privacy rights) ในการขอข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะที่ MISO เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller) เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็น และลดข้อมูลที่อาจระบุถึงตัวตนได้ง่ายให้ได้มากที่สุด ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและมีนโยบายจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม


  ฐานและวัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

  • เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็น โดยอยู่บนฐานสัญญา (contract) เพื่อใช้สำหรับจัดการ ติดต่อ ประสานงานเข้าร่วมงานสัมมนานี้
  • เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็น โดยอยู่บนฐานสัญญา (contract) กรณีเฉพาะที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกส่งไปยัง Microsoft เท่าที่จำเป็น ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (data processor) เพื่อใช้ยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนา
  • เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เท่าที่จำเป็น โดยอยู่บนฐานประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest) เพื่องานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้จัดงานและของผู้ให้บริการสถานที่งานสัมมนา เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อการป้องกันการทุจริตและการฉ้อโกง หรือป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  • เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เท่าที่จำเป็น สำหรับการติดต่อเพื่อ นำเสนอสินค้า การบอกรับสมาชิกจดหมายข่าว การนำเสนอกิจกรรมสัมนนาที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่บนฐานความยินยอม (consent) ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธและถอนความยินยอมส่วนนี้ได้โดยง่าย

  ขั้นตอนการร้องเรียนและติดต่อบริษัท

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนคุ้มครองข้อมูลที่ dataprotection@miso.co.th

  --------------------------------------

  Presented by MISO Digital > MISO is a digital transformation company. We help our customers to transform, connect, and accelerate digital roadmap. We are a Gold Level Certified Microsoft Partner on Microsoft 365, Enterprise Mobility and Security (EMS), and Microsoft Azure solutions. We are also a Cloud Solution Provider (CSP). MISO is an MFEC company.

  Sponsored by Microsoft Thailand

  GDPR, pdpa, microsoft 365, it security, microsoft

  Tickets

  End-User Free Ticket

  บัตรเข้างานฟรีสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจเอกชน (SMB/Corporate/Enterprise) บัตร 1 ใบเข้าได้ 1 ท่าน และเราขอจำกัดจำนวนบริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น *เราจะปฏิเสธการเข้างานหากไม่มีบัตร และเราไม่รับ Walk-in หน้างานทุกกรณี*

  Free
  SOLD OUT
  Reserve for Platinum Customer

  บัตรเข้างานสำหรับลูกค้าผู้ทรงเกียรติระดับแพลตินัมของ MISO โปรดติดต่อ Account Manager เพื่อรับรหัสปลดล็อกเพื่อรับบัตรด้วยตนเอง บัตร 1 ใบเข้าได้ 1 ท่าน *เราจะปฏิเสธการเข้างานหากไม่มีบัตร และเราไม่รับ Walk-in หน้างานทุกกรณี*

  Free
  SOLD OUT
  83967565abb6c50a8e60197840c93f544b8c2f17
  Organized by
  MISO Digital Unit