Technology

UiPath Robotic Process Automation with Datapro Computer Systems ใช้ RPA สร้าง Bot ทำงานด้วยตนเอง (ครั้งที่ 3)

21 Oct 2020 at 09:00 - 16:30
Victor Club FYI Center
Victor Club @ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 2 จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 1 จากลานจอดรถ กรุณาใช้ลิฟท์เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ขึ้นตรงมาที่ชั้น 2
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
7 followers
7bcd52cb83ef95eedd4b4a8a64f4f55e7721fde0
UiPath Robotic Process Automation with Datapro Computer Systems ใช้ RPA สร้าง Bot ทำงานด้วยตนเอง (ครั้งที่ 3)

DCS เปิดคอร์สสอน RPA พื้นฐานด้วย UiPath หัดสร้าง Bot พร้อมใช้งานได้ใน 1 วัน 21 ต.ค. 2020

DCS และ TechTalkThai ขอเชิญทุกท่านที่สนใจประยุกต์นำเทคโนโลยี Robotic Process Automation หรือ RPA ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง เข้าเรียนคอร์ส “UiPath Robotic Process Automation” กับ Datapro Computer Systems เพื่อเรียนรู้แนวคิดด้าน RPA ทั้งในเชิงทฤษฎี, สร้าง Bot ของตนเองในภาคปฏิบัติด้วยการใช้ระบบจาก UiPath พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การนำ Bot ไปประยุกต์ใช้งานในภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจ และเปิดให้สอบถามหรือปรึกษาในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการสมัครเรียนดังนี้แนวคิดของ RPA คือ การนำพลังประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ มาสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานซ้ำๆ ที่มีรูปแบบตายตัว สำหรับให้ทำงานแทนมนุษย์ในการจัดการกับข้อมูลและการนำข้อมูลจาก Application หนึ่งไปประมวลผลและป้อนลงไปยังอีก Application หนึ่งนั่นเอง แนวทางนี้สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความเร็วในการประมวลผลและจัดการกับข้อมูลที่สูงขึ้นได้ รวมถึง Robot เหล่านี้ยังทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทำให้งานซ้ำๆ ที่ผิดพลาดไม่ได้ซึ่งเคยเป็นงานที่ไม่มีพนักงานคนไหนอยากทำ ตกเป็นงานของ Robot เหล่านี้ไปแทน และทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นพนักงานนั้นมีเวลาไปทำงานในเชิงสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น

โดยเนื้อหาที่จะฝึกอบรมในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับ Hyperautomation theme เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงภาพรวมและแนวโน้มการทำ automation ในองค์กรไทย ผ่านการ demo software เกือบทั้ง suite ของ UiPath RPA ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าการจะ scale automation ในองค์กรระดับต่างๆ ต้องอาศัยทรัพยากรอะไรบ้าง การจัดทีมงาน การเตรียมเครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองสร้าง Robot ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน ทั้งนี้ ผู้บรรยายจะนำเสนอความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติจริง โดยอาจเล่าผ่านประสบการณ์ที่พบเจอในแง่ของความซับซ้อนในการทำและความคุ้มค่าในการพัฒนา รวมไปถึงความคุ้มค่าในทางการลงทุนทำ Automation อีกด้วย  

UiPath Robotic Process Automation with Datapro Computer Systems (ครั้งที่ 3)

วัน-เวลา: วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2020 เวลา 9:00 – 16:30
สถานที่:  Victor Club FYI Center อาคาร 1 ชั้น 2 (MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, มีที่จอดรถ)
ราคา:  พิเศษราคาเพียง 2,800 บาท เท่านั้น (จากราคาเต็ม 4,200 บาท) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ท่านสามารถเลือกออกใบกำกับภาษีสำหรับบริษัทได้ใน Event Pop

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา

สามารถแจ้งได้ทางอีเมล maylada@techtalkthai.com *ผู้เรียนต้องนำคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาเข้าร่วม WorkshopHardware Requirement

https://docs.uipath.com/installation-and-upgrade/docs/studio-hardware-and-software-requirements


• CPU Dual Core 1.8 GHz 64-Bit
• RAM 4 GB
• แนะนำให้ท่านนำเมาส์มาด้วยเนื่องจาก Workshop จะใช้เม้าส์คลิกเป็นหลักSoftware Requirement https://docs.uipath.com/studio/docs/software-requirements


• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ขึ้นไปเท่านั้น
• โปรแกรม Microsoft Excel
• ติดตั้ง Internet Explorer 8 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
• ติดตั้ง Google Chrome รุ่น 64 หรือใหม่กว่า
• ติดตั้ง .NET Framework รุ่น 4.6.1 หรือใหม่กว่า
**ท่านที่ใช้ Mac แนะนำให้ลงโปรแกรม Parallels เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Course Outline

9:00 – 9:30 ลงทะเบียน, รับประทานอาหารว่าง


9:30 – 10:30 Intro to UiPath RPA
• Intro to UiPath RPA แนะนำ Robotic Process Automation การประยุกต์ใช้งานจริงในภาคธุรกิจแขนงต่างๆ
• แนวคิดในการนำ RPA มาใช้ควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง
• แนวคิดการทำ COE ในองค์กรเพื่อจะเริ่มต้นโครงการ RPA และ
• แนะนำผลิตภัณฑ์ UiPath ทั้งหมด
• Workshop สั้นๆ ไปด้วยกันกับกระบวนการคัดสรรว่า process ไหนควรเร่งทำก่อนหรือหลัง ด้วยเครื่องมือ UiPath Connect Enterprise


10:30 – 12:00 ติดตั้งและรู้จักเครื่องมือพัฒนา UiPath Studio (Prepare & Build your 1st Robot)
• UiPath CE Installation & Initial Process
• Sample Business Process Flow
• Hands-on: Build 1st Robot


12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน


13:00 – 15:30
• Intro to UiPath Studio ทำความรู้จักเพิ่มเติมกับเครื่องมือสำหรับพัฒนา Process Flow, Plug-in Library ต่างๆ และ UiPath Orchestrator
• Hands-on: Getting to know UiPath Studio and Build 2nd Business Flow, Deploy Robot (Attended, Unattended), and Testing
• Hands-on: ทดลองสร้าง Process Flow จำลองการบันทึกข้อมูลโดยใช้ Input จาก Excel ลงใน Windows Application และเก็บ Transaction ID มาบันทึกลง Excel
• Hands-on: ทดลองสร้าง Process Flow จำลองการบันทึกข้อมูลโดยใช้ Input จาก Excel ลงใน Web Application และเมื่อทำเสร็จสิ้นทุก Transaction แล้วให้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดของหน้าเว็บลง Excel (โดยการใช้ Scraping Data)*สำหรับผู้เข้าร่วม Workshop หากทำ Process ด้านบนเสร็จเร็วจะมี Advanced Workshop ให้ทำต่อ : RPA Challenge โดยการใช้ Anchor Base


หมายเหตุ : ตามนโยบาย ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

uipath, rpa

Tickets

General Admission
฿2,800.00

*All Prices exclude VAT

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus
52670c9a16e9c4ee42f988eb1daa9b5322db4ad0
Organized by
TechTalkThai Training