Art & Design

UX Meetup @ เชียงใหม่

Bb9c647027037d3bf77e940e150a3ead05464266
UX Meetup @ เชียงใหม่

UX Thailand Meetup ที่เชียงใหม่ 🎉


สวัสดีชาวเชียงใหม่ครับ 🙏 พวกเราอยากไปจัดงาน UX Meetup ที่เชียงใหม่มานานแล้ว เพราะเชื่อว่าเมืองนี้มีนักสร้างสรรค์อยู่เยอะมาก และมี Designer ที่อยู่ในสาย Software Development ไม่น้อยเลยทีเดียว

วันนี้อยากชวนเพื่อนๆ นักสร้างสรรค์ที่อยู่ในเชียงใหม่มาคุยกันเรื่อง ปัญหาของการออกแบบ UX และ UI ทั้งในโครงการเอกชน โครงการรัฐบาล โครงการในประเทศ โครงการต่างประเทศ อยากลองมาชวนคุยว่าทุกคนเจอปัญหาอะไรกันบ้าง แล้วพวกเรามีเทคนิคอะไรในการลดปัญหาเหล่านั้น 💪

ผมเชื่อว่าประสบการณ์ของวิทยากรณ์ทั้งสองท่าน และผู้ร่วม Meetup จะทำให้ทุกท่านได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ในการออกแบบแน่นอนครับ 🔥


Speakerวันเวลา

วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 18:30 - 20:30

Meetup for

นักออกแบบ UX/UI และ เจ้าของ Digital Product


สถานที่

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ STeP ได้เข้ามาเป็น Spensor สถานที่ให้กับงานครั้งนี้ครับ 🙇‍♂️

http://www.nsp.or.th/อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม)
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100

google map


กำหนดการ

18:00 - 18:30 Registration

18:30 - 20:00 Meetup: UX Clinic

20:00 - 20:30 Q&A


กดบัตรพร้อมกัน วันอังคารที่ 30 กันยายน เวลา 18:00Meetup, ui, ux

Tickets

General
Free
SOLD OUT
Cc958c202feaabe7374e13eb1b15d1c8c768e307
Organized by
UX Thailand