Art & Design

UX Workshop: Design for Complexity

34eecba2b37328eef358c75f7ffc79f93e0c5863
UX Workshop: Design for Complexity

UX Workshop: Design for Complexity


“App/Website เรามีของดีอยู่เยอะ แต่ทำไมคนไม่ใช้? เพราะมันใช้ยาก ซับซ้อนไปหรือป่าว?” นี่คือคำถามที่เราเจอได้บ่อยๆ เมื่อคนไม่ใช้งานอย่างที่เราคิดไว้ แล้วคำถามคือ “เราจะออกแบบให้ของมันซับซ้อนน้อยลงได้อย่างไร เพราะมันตัดอะไรออกไม่ได้ ทุกอย่างมันต้องใช้” Workshop นี้จะมาให้เราลองหาคำตอบด้วยเครื่องมือ 3 ตัวนี้

  • เข้าใจระบบนิเวศ ด้วย Context Canvas
  • เข้าใจการเครื่องไหวของคน ด้วย User Journey
  • เข้าใจของและการจัดวาง ด้วย Information Archtitech
อยากชวนให้ UX / UI Designer ทุกคนมาลองเรียนรู้เครื่องมือสามตัวนี้กันครับ


Speaker


Natt - CEO / UX Strategist at Ahancer 
https://medium.com/@nattphenjati


Noon - Lean Designer at Ahancer 
https://medium.com/@thapaneesrisawat

วันเวลา

วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9:30 - 16:00


Meetup for

User Interface Designer หรือ UX Designer


สถานที่

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ STeP ได้เข้ามาเป็น Spensor สถานที่ให้กับงานครั้งนี้ครับ 🙇‍♂️

http://www.nsp.or.th/อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม)
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100

google map


กำหนดการ

9:00 - 9:30: Registration

9:30 - 12:00: Workshop

12:00 - 13:00: Lunch

13:00 - 16:00: Workshop


กดบัตรพร้อมกัน วันอังคารที่ 30 กันยายน เวลา 18:00Workshop, ui, ux

Tickets

General
Free
SOLD OUT
9a07fe7905e326fe532731976f56e4a7bbf94c34
Organized by
UX Thailand