Education

Money Literacy รุ่นที่17 : หาดใหญ่

Poster placeholder
Money Literacy รุ่นที่17 : หาดใหญ่

สัมมนา Money Literacy 

MONEY LITERACY เป็นหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารจัดการเงินที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนไทย ออกแบบหลักสูตรโดย 

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์

ทำไม? ต้องรู้เรื่องเงินๆทองๆ

ทักษะทางการเงิน (MONEY SKILL) เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่กลับเป็นความรู้ที่ไม่มีการสอนกันในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ทางทีมงาน MONEY COACH จึงรวบรวมวิชาทางการเงินที่สำคัญมาย่อยและเรียบเรียงใหม่ สื่อสารในแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้จบสายการเงินมาก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย  ภายใต้หลักคิด MONEY FITNESS อันประกอบไปด้วย

สภาพคล่องดี ปลอดหนี้จน พร้อมชนความเสี่ยง มีเสบียงสำรอง สอดคล้องเกณฑ์ภาษี 

และบั้นปลายมีทุนเกษียณ

ด้วยหวังให้คนไทยสามารถวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินได้ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าไม่มีใครรู้จักและเข้าใจชีวิตและความต้องการของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง


เนื้อหาหลักสูตร

1) การเงินพื้นฐานและหลักคิดสู่ความมั่งคั่ง (MONEY BASIC & MILLIONAIRE MINDSET)

     แนวคิดการสร้างความมั่งคั่ง ทรัพย์สิน-หนี้สิน การจัดทำงบการเงิน

2) การบริหารสภาพคล่อง (LIQUIDITY & DEBT MANAGEMENT)

     การวางแผนการใช้จ่าย การวางแผนการออม หนี้จน-หนี้รวย การบริหารหนี้จน

3) การวางแผนจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (FINANCIAL RISK PLANNING)

     ความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนจัดการความเสี่ยง

4) การวางแผนภาษีส่วนบุคคล (PERSONAL TAX PLANNING)

    ภาษีส่วนบุคคล การคำนวณภาษี แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อประหยัดภาษี

5) การวางแผนเกษียณ (RETIRE RICH & RETIRE YOUNG PLANNING)

    ทุนเกษียณ การวางแผนเกษียณรวย การวางแผนเกษียณเร็ว


วัน-เวลาเรียน 26-27 พฤศจิกายน 2559  เวลา   09.00-17.00 น.
สถานที่ โรงแรมเอเชียน หาดใหญ่ 
ค่าใช้จ่าย  1,500.- บาท  (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสาร)


ทีมงานวิทยากร

1) จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (THE MONEY COACH)

โค้ชการเงิน (Money Coach)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการศึกษา
นักเขียนหนังสือการเงินการลงทุน ผลงานได้แก่ เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน, MONEY 101: 
                กฎแห่ง ความมั่งคั่ง 9 ประการ, MONEY FITNESS, วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง 
                เปลี่ยนชีวิตอยู่ความร่ำรวย เกมเศรษฐี 52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน และเปลี่ยนชีวิตสู่ความร่ำรวย
ผลงานแปลและบรรณาธิการ: เศรษฐีเงินล้านอัตโนมัติ (Automatic Millionaire) 
                พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad) เงินสี่ด้าน และซีรีย์พ่อรวยสอนลูกทั้งหมด
อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทย
ติดตามผลงานได้ที่ www.moneycoach4thai.com 
                และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/moneycoach4thai

2) ถนอม เกตุเอม (TAXBUGNOMS)

บล็อกเกอร์ด้านการเงินและภาษีที่มีผู้ติดตามกว่า 180,000 คน
บรรณาธิการบริหารเวปไซด์ AomMoney.com
วิทยากรด้านภาษีและบัญชี
ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อาจารย์พิเศษวิชาการบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เขียนหนังสือการเงินและภาษี มีผลงานดังนี้
เงินน้อยก็รวยได้
ตัดภาษีมีเงินออม TAXBugnoms ช่วยได้
ซวยจนรู้ สู้จนรวย
รวยด้วยภาษี ใครๆก็ทำได้
Personal Finance เรื่องเงินเรื่องง่าย
ลดภาษีนิติบุคคล (ไม่ยาก)
ติดตามผลงานได้ที่.. TAX.Bugnoms.comwww.AomMoney.com/TAXBugnoms 
                และเฟสบุ๊ค Facebook.com/TAXBugnoms

3) ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ (A-ACADEMY)

นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ Certified Financial Planner (CFP)
ผู้ก่อตั้งและวิทยากรประจำเว็บไซต์ A-Academy
เว็บไซต์ที่ส่งเสริมให้คนไทย “เรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยเฉพาะเรื่องเงิน
ผ่านบทเรียนบน YouTube ที่มีผู้เข้าชมกว่าปีละ 10 ล้านนาที
ผู้แต่งร่วมหนังสือ “จัดทัพลงทุน ตอนรวยแบบอัตโนมัติ”
วิทยากรหลักสูตร CFP และ Asset Allocation สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ติดตามผลงานได้ที่ www.a-academy.net 
                และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/a.academy

Tickets

No Tickets Available

785edc8d8277d487ce3e1cca5ffdaa6970747e42
Organized by
Money Coach