Experience

Tiger Kingdom Phuket

Ffe1a96ba5f56d91ea8b48db082f463720d82324
Tiger Kingdom Phuket

บัตรเข้าชมสวนเสือจังหวัดภูเก็ต (สำหรับคนไทยเท่านั้น)


จากราคาปกติ 900 บาท


เหลือเพียงราคา 200 บาทเท่านั้น


ซื้อเเละใช้บริการได้เเล้วตั้งเเต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2563ราคานี้รวม

ค่าเข้าชมสวนเสือจังหวัดภูเก็ต 1 ท่าน


เวลาเปิดให้บริการ

09.00 น. - 18.00 น.

**รอบสุดท้ายในการเข้าใช้บริการเเต่ละวันเวลา 16.00 น.
ที่อยู่ :

สวนเสือภูเก็ต 118/88 หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :

- บัตรคูปองใบนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้ได้สำหรับคนไทยเท่านั้น

- บัตรคูปองนี้ ไม่สามารถร่วมรายการกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

- บัตรคูปองนี้ มีอายุการใช้งานหรืออายุวันเดินทางได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

- บัตรคูปองนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

- ผู้เดินทาง ต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้บัตรคูปองก่อนเดินทาง 2 วันล่วงหน้า (หรือไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง)

- บัตรคูปองนี้ไม่รวมรถรับ และ/หรือ ส่งจากที่พัก

- บัตรคูปองนี้กำหนดให้ใช้ได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ

- หากผู้เดินทางได้แจ้งวันเดินทางในการใช้บัตรคูปองแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเดินทาง หรือ ภายใน 24 ชั่วโมง มิฉะนั้น บัตรคูปองนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ

- บัตรคูปองนี้ ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

- เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด#Phuket, #tigerkingdom

Vouchers

797fa9ff0c37859e1ce7e4e6c684f973887c51a5
Thai Tourism Development