Education

Academic and Professional English and Writing

01 Mar 2020 14:00
Erudite Classroom
กรุงเทพมหานคร, Thailand
6 followers
C6fbb2473406f10d280cb7accae0e094dbdf106a
Academic and Professional English and Writing

Academic and Professional English and Writing

พิชิตทักษะการเขียนเพื่อการศึกษา และ การทำงาน        หลักสูตรนี้จะสอนเนื้อหาจำเป็น และ เทคนิคสำคัญที่สุด มีการประเมิณทักษะ ออกแบบแผนการเรียนรายบุคคล และ ฝึกฝนปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน เพื่อส่งผู้เรียนสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องการโดยตรง ตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การเขียนและมีความเข้าใจนำ Academic and Professional English Communication ไปใช้ได้จริง และ พัฒนาได้สูงสุด ผู้เรียนจะมีครูสอนและทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ชี้แนะและตอบคำถามทุกข้อสงสัยนอกห้องเรียนผ่านระบบ Digital Erudite Classroom 

ทักษะและความรู้ที่นักเรียนจะได้พัฒนา

Erudite Actual Classroom (เรียนทุกวันเสาร์ 14:00-18:00)

 • พื้นฐานสำคัญการสื่อสารในภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการทำงาน 
(the Foundation of Academic and Professional English)
 • กระบวนการเขียน 
(The Process of Writing: Read to Write, Listen to Write, Reflect and Practice to Achieve)

 •  ฝึกฏิบัติการเขียน ที่ตรงกับเป้าหมายของแต่ละคน

(Practice and Reflect for your writing progress)

 • พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ในภาษาอังกฤษขั้นสูง หรือ บริบททางวิชาการ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสร้าง high-quality writing ได้ 

(Critical thinking development to increase Synthesis and Analytical Knowledge)

 • ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้เรียนมีความกังวลเรื่อง วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย หรืองานเขียนของตนในรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถนำงานเขียนของตนมาปรึกษาหรือเป็นประกอบการเรียนได้ 


พื้นฐานที่คุณจะได้รับ

Erudite Writing Lab ให้ความสำคัญกับการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ และ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ ตามเป้าหมายของตนเอง โปรแกรมจะให้สื่อการเรียนรู้ต่างๆนอกห้องเรียนเป็นไปตามทักษะ และ เป้าหมายของนักเรียน (flexible teaching & learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถนำงานเขียนที่กำลังศึกษาอยู่มาปรึกษาได้ (ในกรณีที่เรียนเพื่อทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์) 
ทั้งนี้ ทางโปรแกรมจะสอนทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน  เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เรามีทักษะการเขียนที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งในภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และการทำงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม www.eruditeth.com/learningwitherudite


Erudite Digital Classroom (ห้องเรียนออนไลน์สุดพิเศษ ของระบบ Erudite Writing Lab โดยเฉพาะ)

พร้อมห้องเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมทบทวน และ เรียนเนื้อหาสำคัญ ห้องเรียนออนไลน์ของ Erudite มีเพื่อคอยดูแลผู้เรียน และ เพิ่มพูนสอนเนื้อหาเพิ่มเติมจาก บทเรียน
ฝึกการเขียนตามเป้าหมายของตนเอง และ ผู้เรียนสามารถถามทุกข้อสงสัยกับผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และ ติวเตอร์ โดยตรง ตลอดระยะเวลาการเรียน


ทำไม 100 % นักเรียนของ Erudite พึงพอใจ และ 98% ประสบผลสำเร็จ?

 • เรามีนวัตกรรมการสอน และแผนการเรียนสำหรับผู้เรียนคนไทยโดยเฉพาะ
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ และเพิ่มพูนทักษะจากการเรียนในห้องเรียน ฝึกปฏิบัติได้ตลอดเวลา และ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใน 6 สัปดาห์
 • มีการวัดระดับ และ นักเรียนจะได้รับแผนการเรียนของตัวเอง เพื่อพัฒนาสูงสุด และ เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อตรงผลสำเร็วเป้าหมายภายในระยะ 6 สัปดาห์
 • เนื่องจากการพัฒนาการเขียนต้องหมั่นฝึกฝนและมีผู้เชี่ยวชาญคอยประเมิณและชี้แนะ เราจึงมีห้องเรียนออนไลน์สำหรับให้นักเรียนทบทวน ตอบคำถามทุกข้อสงสัย สำหรับนักเรียนโดยตรง พร้อมทั้ง มีการวัดระดับ
 • นักเรียนจะได้รับแผนการเรียนของตัวเองตรงทักษะและเป้าหมาย จึงพัฒนา เรียนรู้ ฝึกฝน สูงสุด ที่ส่งผลสำเร็จเป้าหมายภานใน 6 สัปดาห์


วิธีการสมัครเรียน
สามารถรับบัตรเข้าห้องเรียนกับหลักสูตร Erudite - Writing Lab ได้ที่

Reasonable Fee: 18,900THB (Early Bird 14,900THB)


สถานที่: Erudite Venue อยู่ที่ ชั้น 5 ตึกธนาคารกรุงเทพ ติด BTSสยาม ทางออก 4 

มาทำความรู้จักกับครูฝ้าย

ผู้สอนมากประสบการณ์กว่า 6 ปี 

ประวัติการสอน
 • ได้รับรองการสอนภาษาอังกฤษระดับ Professional Education จาก Harvard University
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Writing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Research Writing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา และผู้ฝึกสอน Academic English and Science Research Writing ให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เชี่ยวชาญการสอน Academic English and Writing ด้วยระบบ E-learning
 • ที่ปรึกษา Academic English and Writing ในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ IELTS
 • สอน Academic Writing เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย
 • สอน Professional English and Business Writing ในการทำงาน

ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอนนักเรียน และนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จาก The Derek Bok Center for teaching and learning, Harvard University
 • ประกาศนียบัตรด้าน Linguistics และ Humanity จาก Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • Academic English and Science Research Communication, Dutch language institution จาก Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประกาศนียบัตร ด้าน Social and Behavioral Sciences, Utrecht University, ประเทศเนเธอร์แลนด์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พร้อมเรียนรู้และใช้การสื่อสารรูปแบบ Multi-cultural communication
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล


Education is not preparation for life but life itself. 


Erudite Writing Lab by Pavisorn

-- Yours in lifelong learning 
 
แล้วพบกันนะคะ  ^^

Tickets

VIP Group Study - Erudite Writing Lab

Academic and Professional English and Writing for Study and Work

Saturdays 28 February - 29 March 2020 14:00-18:00

Study | Learn | Practice | Reflect

฿18,900.00
SOLD OUT
VIP Digital Classroom
฿8,900.00

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
Ec32dc938b01d5509d21e84f8ded410935bb956a
Organized by
Erudite Writing Lab