500628 a962

Angular 2 for @

12 November 2016 at 09:00 - 17:00
Angular 2 รุ่น 1.0 ออกมาแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ดังนั้นเรามาลองเรียนด้วยกันว่าหลังจากเปลี่ยนเป็น 2.0 แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปขนาดไหน


Tickets

No Tickets Available!

259748 129491147261799 1120996032 o

Odd-e (Thailand)

เราคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า "การทำ Software ต้องสนุก" "เราต้องพัฒนาและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ"

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.