Business

งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th National Vaccine Conference)

16 Mar 2022 09:00 - 18 Mar 2022 16:00
The Berkeley Hotel Pratunam
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.berkeleypratunam.com/th/hotel-contact
Bangkok, Thailand
23 followers
C71cf7c4fad3f74c920fbc8f9a33789b7f6687a4
งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th National Vaccine Conference)


“วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่”

(Vaccine: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)

  •  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
  • ประกาศรับสมัครบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล“ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ” ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564
  • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการด้านวัคซีน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ (Oral & Poster presentation) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
  • ขอเชิญร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccine: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564


1. หัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ อาทิ:

  • Global preparedness on emerging diseases
  • Epidemic and Vaccine development
  • Preparedness vaccine development production and control for emerging infectious diseases
  • Registration & Regulation of COVID-19 vaccine
  • Other COVID-19 vaccines development in Thailand
  • Lesson Learn from COVID-19 vaccine access

2. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Vaccine Preparedness and management during COVID-19 crisis in Thailand”

3. เสวนา เรื่อง “มุมมองของสื่อกับการจัดการ COVID-19 ในประเทศไทย” (Corrective and way forward for COVID-19 in Thailand)

4. เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ และพระราชทานรางวัล

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนของประเทศ

5. การนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัคซีน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์

(Oral & Poster presentation)

6. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอไวรัล หัวข้อ “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

(Vaccine: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)”

7. นิทรรศการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน

8. การออกบูทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน


สถานที่จัดงาน : The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok

การเดินทาง :    แอร์พอต ขับรถจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 40 นาที

                                     ขับรถจากสนามบินดอนเมืองเป็นเวลา 40 นาที

                       แอร์พอตลิ้ง จากสนามบินสุวรรณภูมิ ลงสถานีราชปรารภ

                       รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม หรือ สถานีสยาม แล้วเดินต่อทางเชื่อม Skywalk

                       ทางเรือ เรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงท่าเรือประตูน้ำ

                       ทางรถยนต์ มีทางเข้าหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนราชปรารถ


ข้อมูลเพิ่มเติมสถานที่เพิมเติม ที่นี่ 


NVI, 10th National Vaccine Conference, งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

Registration Types

Register name must match ID card or passport.

บุคคลทั่วไป

* You can only purchase up to 1 ticket per order
* You can only purchase up to 1 ticket per user
Online (บุคคลทั่วไป)

การเก็บรักษาข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้สำหรับรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จริงได้

฿1,000.00

นิสิต/นักศึกษา

* You can only purchase up to 1 ticket per order
* You can only purchase up to 1 ticket per user
Online (นิสิต/นักศึกษา)

การเก็บรักษาข้อมูลการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

หมายเหตุ : การลงทะเบียนนี้สำหรับรับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จริงได้

Free

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon K plus Promptpay
8408fa67793c9227f37ed13ad9d02fc7cbaa2421
Organized by
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ