Business • Book

Energize Your Power (เพิ่มพลังใจปลุุกไฟในการทำงาน)

960fdb7e305a390a3b14e354273bef7e579bd6d3
Energize Your Power (เพิ่มพลังใจปลุุกไฟในการทำงาน)
Energize Your Power (เพิ่มพลังใจปลุุกไฟในการทำงาน) | 4 Jun 2021
โปรโมชั่น 3,500 บาท จากราคาปกติ 8,000 บาท

    ทันทีที่ตัวเลขบอกเวลาบนหน้าจอกลายเป็น “17:30 น” พลอยก็จัดการ ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่เปิดค้างไว้ ก่อนจะ Shut down โน๊ตบุ๊คตามแทบจะทันที
   
 กว่า 2 เดือนแล้ว ที่เธอเริ่มติดนิสัย “นับเวลาถอยหลังรอเลิกงาน” และแทบจะก้าวออกจากประตูออฟฟิศทันทีเมื่อถึงเวลา
 
   ช่วงหลัง ๆ มานี้เอง ที่เธอรู้สึกไม่ค่อยสนุก อยากจะให้เวลาทำงานในแต่ละวัน ผ่านพ้นไปเร็ว ๆ ไม่มีความกระตือรือร้น หดหู่ เครียด เบื่อหน่าย ต่างจากช่วงแรก ๆ ที่เข้ามาทำงานที่นี่อย่างสิ้นเชิง …
ซึ่งหากตัวคุณเอง! กำลังประสบสภาวะ เช่นเดียวกับพลอยอยู่แล้วละก็ …
 
   ในวันนี้ ทาง NTC ขอนำเสนอหลักสูตร “Energize Your Power” ที่จะช่วย “เพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงาน” ด้วยเทคนิคการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับตัวคุณเองแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลดีในระยะยาว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน “แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ พฤติกรรม” ทั้งในส่วนของการทำงานและการใช้ชีวิต ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น
    
    เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พัฒนาแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการทำ Activities และ Workshop ที่หลากหลาย สนุกสนาน ไปพร้อม ๆ กับการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ เกิดทักษะที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีพลัง มีเป้าหมาย และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร
• ฉันคือใคร
    - ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคย เชื่อมันในทีม
    - สำรวจตนเองเพื่อดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่
    - วิธีสร้างทัศนคติบวกในการทำงาน
    - ชื่นชมตนเองและสิ่งดีๆในตัวเรา
    - ปลดล็อคศักยภาพในตนเอง
    - Workshop: No Limit
    - Activity I: รู้จักและรู้ใจกัน
• ทัศนคติเชิงบวกกับการสื่อสารในทีม
    - เทคนิคในการเพิ่มพลังใจของตนเองและจูงใจผู้อื่น
    - ตัวอย่างความสำเร็จในชีวิตเมื่อคิดบวก
    - ปัญหาและอุปสรรคของการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวก
    - เปิดใจ สื่อสาร สร้างมุมมองใหม่เข้าใจองค์กรด้วยคิดบวก
    - Workshop: สื่อสารอย่างไรให้โดนใจและได้งาน
• เพราะเราคือทีมเดียวกัน
    - ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในทีม
    - สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
    - เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองที่มีต่อทีม เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน
    - เพิ่มพลังใจ ให้มีไฟในการทำงาน
    - Workshop: The Challenge
    - Activity I: ไวรัสขององค์กร
• ตั้งเป้าและไปด้วยกัน
    - การคิดเชิงบวกกับการแก้ปัญหาทำงานร่วมกัน
    - 6 มิติในชีวิตของเรากับงานที่ทำ
    - กล้าฝัน กล้าลงมือทำ
    - การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
    - Workshop: องค์กรให้อะไรและเราให้อะไร
    - Activity II: สำรวจขุมทรัพย์

รูปแบบการอบรม
    • เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
    • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม/เกม/VDO/Case Study และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning) และเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
    • ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง (Participative Techniques)
    • เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
    • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงออก ตอบโต้พร้อมแสดงความคิดเห็น เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน สำรวจพฤติกรรมตนเองผ่านประสบการณ์จริง


Tickets

No Tickets Available

17afdb326687581e2d99b1164417da447203fd04
Organized by
Network Training Center