Business

Virtual Event Production & Engagement

979b629f03098d0af46e2e6de7a37cc01ca5d630
Virtual Event Production & Engagement
พบกับงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Virtual Event Production & Engagement ผ่าน Zoom ภายใต้ series ของ "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ MICE" ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.30 น. 


รายละเอียด

Session 1: Virtual Event Production & Challenges

รู้จักประเภทของงานอีเว้นท์ที่แตกต่างกัน และเข้าใจขั้นตอนการจัด รวมถึงรายละเอียด production ภายใน เพื่อให้รู้จริงว่าจะจัดงาน virtual ทั้งที มีอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึง พร้อมแชร์เคสปัญหา และ challenge จากประสบการณ์การจัด Virtual Events ในอดีต ว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องโฟกัส พร้อมวิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นอย่างไรเมื่อต้องจัด virtual จากประสบการณ์จริง

Speaker: คุณภาโรจน์ เด่นสกุล Co-founder และ CEO ของ ZipEvent


Session 2: Virtual Event Engagement & Customer Journey

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าวิกฤติโควิททำให้ผู้ประกอบการ MICE จำเป็นต้องผัน event ของตัวเองเป็นออนไลน์เกือบทั้งหมด แต่หากเลือกได้ หลายๆคนคงยังอยากกลับไปจัด event แบบ offline ด้วยความรู้สึกที่ว่าคนสามารถ engage กันได้มากกว่าการจัดงานแบบ online ทั้งที่จริงแล้ว มี elements อีกมากในการจัด Virtual Events ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งหลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส ที่ให้ความรู้สึกใกล้ชิดกันเหมือนไปเดินในงาน มาเรียนรู้ว่าการจัด virtual events ให้เกิด engagement ได้จริง รวมถึงการวาง journey ของผู้มาร่วมงาน และการนำ data ที่ได้ไปผันให้เกิดโอกาสทางธุรกิจต่อไป

Speaker: คุณอภิรดี ศิริสมบูรณ์ แบรย์ควิสท์ CEO และ Co-founder ของ Happenn


Session 3: Tech Solutions for MICE future

เพราะ MICE เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการให้บริการและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมในความสำเร็จของงาน การติดตามและปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทรนด์ที่เปลี่ยนไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การดูแลด้านความปลอดภัยและความสะอาดในยุคโควิท การเปลี่ยนสถานที่ทำงานไปเรื่อยๆ (nomads) และอื่นๆอีกมาก ทำให้เกิด tech solutions หลายอย่างที่เข้ามารองรับและแก้ปัญหาความต้องการเหล่านี้ มาเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผู้ประกอบการ MICE สามารถนำมา plug in กับธุรกิจของตัวเองได้เลย

Speaker: คุณพิพัฒน์ พิเชฐจำเริญ รองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ คณะทำงานสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย


งานนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับกิจการของตนเอง

- Event Organizer หรือ บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ MICE ที่ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปให้ทัน

- บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจการจัดงานและบริการ


Agenda

13.00 น. – 13.45 น. Session 1: Virtual Event Production & Challenges
13.45 น. – 14.30 น. Session 2: Virtual Event Engagement & Customer Journey
14.30 น. – 15.15 น. Session 3: Tech Solutions for MICE future
15.15 น. – 15.30 น. วัดระดับและทําแบบประเมิน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 082-591-9544 (คุณฟิล์ม เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
mice, thaistartup, tceb, tech, Organizer

Tickets

RSVP
Free
Available until 06 Sep 2021 15:30
35126d0a31f1c93af69fe431e1fd1fb1032a7988
Organized by
Thailand Tech Startup Association