***ชึ้แจงเพิ่มเติมครับ งานทั้งสองวันเปิดให้คนทั่วไปรับฟังครับ โดยงานวันที่ 11 จะเป็นเรื่องชึ้งแจงรายละเอียด ส่วนงานวันที่ 12 จะเน้นเป็นลักษณะ workshop ติวคนที่จะสมัครเข้าโครงการ*** ***สำหรับการลงทะเบียนนั้นเป็นเพื่อสำหรับวันที่ 11 โดยในวันที่ 11 ท่านสามารถที่จะแจ้งความจำนงเข้าร่วม workshop วันที่ 12 ได้ในงานครับ***Tickets

No Tickets Available

Screenshot 2015 11 17 15 25 35 %28005%29
Organized by
iT iSland