Education

Phuket Smart City Startup Challenge - Open House

937710c535b4d8b90261639033d489a7f065ea0a
Phuket Smart City Startup Challenge - Open House

***ชึ้แจงเพิ่มเติมครับ งานทั้งสองวันเปิดให้คนทั่วไปรับฟังครับ โดยงานวันที่ 11 จะเป็นเรื่องชึ้งแจงรายละเอียด ส่วนงานวันที่ 12 จะเน้นเป็นลักษณะ workshop ติวคนที่จะสมัครเข้าโครงการ*** ***สำหรับการลงทะเบียนนั้นเป็นเพื่อสำหรับวันที่ 11 โดยในวันที่ 11 ท่านสามารถที่จะแจ้งความจำนงเข้าร่วม workshop วันที่ 12 ได้ในงานครับ***Tickets

No Tickets Available

0840486c04dad779cc35d62b6d357b462a1ba4ea
Organized by
iT iSland