Poster challenge final 03

***ชึ้แจงเพิ่มเติมครับ งานทั้งสองวันเปิดให้คนทั่วไปรับฟังครับ โดยงานวันที่ 11 จะเป็นเรื่องชึ้งแจงรายละเอียด ส่วนงานวันที่ 12 จะเน้นเป็นลักษณะ workshop ติวคนที่จะสมัครเข้าโครงการ*** ***สำหรับการลงทะเบียนนั้นเป็นเพื่อสำหรับวันที่ 11 โดยในวันที่ 11 ท่านสามารถที่จะแจ้งความจำนงเข้าร่วม workshop วันที่ 12 ได้ในงานครับ***
Tickets

No Tickets Available!

Screenshot 2015 11 17 15 25 35 %28005%29

iT iSland

084-690-7784

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.