Health • Art & Design

Educational program : Local immunity exhibition

De1addaff15d73e0ec1ffec08c7d3c59ebe7b1eb
Educational program : Local immunity exhibitionนิทรรศการภูมิดี อยู่ดี Local immunity 

        ในวันที่แนวทางการบริโภคกำลังเปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเพราะสาเหตุการเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่อยู่ในสังคมไทยมานานถึง 2 ปี หรือนโยบายการส่งเสริมเศรฐกิจแบบยั่งยืนจากรัฐ สิ่งเหล่านี้ขยับเขยื้อนไปพร้อมกับเทรนด์การบริโภคในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับการกินเพื่อสุขภาพ อาหารไม่เพียงต้องอร่อยเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายอีกด้วย สำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น ภายใต้กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภายในภูมิภาคให้เติมโต พัฒนาทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นิทรรศการ ภูมิดี อยู่ดี (Local immunity) กำลังพูดถึงแนวโน้มการเติบโตทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคของอุตสาหกรรมอาหารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยการเปิดตำรายาและสูตรอาหารดั้งเดิมประจำถิ่น ที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยา เพื่อเผยแพร่ให้กับนักสร้างสรรค์ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเป็นอยู่ของวิถีชีวิต

    .


กิจกรรมภายในนิทรรศการ1. Talk : การบรรยายในหัวข้อ “กิน เพิ่ม ภูมิ”

    การเพิ่มมูลค่าและโภชนาการให้กับอาหาร / วัตถุดิบอีสานและการต่อยอดให้เป็น Functional food

วิทยากร ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น

กิจกรรมจัดในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online)

.


2. Workshop : การทำลูกประคบสมุนไพร จากวัตถุดิบพื้นบ้าน

    วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น

กิจกรรมจัดในรูปแบบ Onsite เท่านั้น

.


3. Screening : ฉายภาพยนตร์ 10 Billion: What's on Your Plate?

    วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้องแกลลอรี่ 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) ขอนแก่น

กิจกรรมจัดในรูปแบบ Onsite เท่านั้น

.


*กิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 


นิทรรศการ Local immnunity (ภูมิดี อยู่ดี) เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ - 26 มิถุนายน 2565

เวลา 10.30 - 19.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)

Tickets

Talk : "กิน เพิ่ม ภูมิ"

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น.

Free
Workshop : ลูกประคบสมุนไพร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น.
(สามารถวอร์คอินเข้ามาทำได้เลยโดยไม่จำกัดเวลา)

Free
Screening : 10 Billion: What's on Your Plate?

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 - 19.00 น.

Free
86cdc22981ef586eb35a9fa613f815b572a5e062
Organized by
Thailand Creative and Design Center