16114294 1642410802727698 6626547576924939464 n

Sustainable Coffee Society ครั้งที่ 1


Sustainable Coffee Society ครั้งที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  
เวลา 09:00 - 12.00 น.


Sustainable Coffee Society ครั้งที่ 1

กาแฟ ... เข้าสังคม หรือ เพื่อสังคม ...

เพื่อตัวเอง หรือ เพื่อคนอื่น (ได้ด้วย)
เปิดวงสนทนาจากแก้วกาแฟสู่ชุมชนกาแฟ 
อรรถรสที่สร้างความยั่งยืน เพื่อตัวเรา และเพื่อสังคม 


เตรียมแก้วกาแฟถ้วยโปรดของคุณให้พร้อม 

แล้วมาฟังเรื่องราวเบื้องหน้าและหลังที่จะเปลี่ยนแปลงรสชาติที่เคยมีอย่างสิ้นเชิง 

จาก 'กาย' - กาย ไลย มิตรวิจารณ์ F.A.C.T Collective

‘ทศ’ - ชัยธวัช จอมติ Hinlad Organic Coffee

‘ลี’ - อายุ จือปา Akha Ama Coffee และ

‘พีท’ - คมพิชญ์ พนาสุภน PANA Coffee 

ดำเนินรายการ (เป็นภาษาไทย) โดย Martin Venzky-Stalling ที่ปรึกษาอาวุโส CMU STeP

พร้อมจิบกาแฟถ้วยโปรดจากหลายแหล่งกาแฟ พร้อมขนมที่คู่ควรจากร้าน Khagee Barefoot JunJun


เพียง 30 คอกาแฟเท่านั่น 
คนละ 450 บาท

มาร่วมกันเป็นคนรักกาแฟที่จะขับเคลื่อนธุรกิจกาแฟในประเทศไทย
ให้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม
ทุกแนวคิดจากการสนทนาจะได้รับการนำไปสู่การขยายผลในงาน SB'17 Bangkok ปลายปีนี้


จัดโดย Sustainable Brands Bangkok
เครือข่ายการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำหนดการ

08:30 ลงทะเบียน

09:00 Why “Sustainable Coffee”

        ที่มาของการจัดงาน Sustainable Brand 2017: Redefining a good life

09:15 Coffee & Sustainable Lifestyle

        Gai Lai Mitwichan, Food Specialist and Educator, F.A.C.T. Collective

        วิถีการดื่มกาแฟอย่างมีรส(นิยม) โดย 'กาย'- กาย ไลย มิตรวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร 

        และผู้ก่อตั้ง F.A.C.T Collective องค์กรที่สร้างการเรียนรู้แก่ผู้คนผ่านปัจจัย 4 อย่าง 

        ได้แก่ อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม และการเดินทาง 

09:45 Lives Behind A Cup of Coffee

        ‘Tos’ - Chaitawat Chomti, Hintat Coffee

        เรื่องราวของวิถีชีวิตและชุมชนผู้อยู่เบื้องหลังกาแฟแก้วโปรด ที่จะเปลี่ยนรสชาติกาแฟ

        แก้วต่อไปของคุณ โดย ‘ทศ’ - ชัยธวัช จอมกิตติ กาแฟหินลาด

10:15 From Bean to Betterment

        ‘Lee’ - Ayu Chuepa, Founder, Akha Ama Coffee

        เรื่องราววิถีชีวิตชุมชนสู่การเพิ่มพูนคุณค่าและมูลค่า จากต้นน้ำสู่ปลายทางในแก้วกาแฟ

        ผ่านธุรกิจเพื่อสังคม โดย ‘ลี’ - อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งกาแฟ ‘อาข่า อ่ามา’ แบรนด์กาแฟเพื่อสังคม

        ที่เชื่อมั่นว่าความสุขส่วนรวมเป็นความสุขที่ยั่งยืน

10:45 Coffee Is A Bitter Business

        ‘Pete’ - Kompit Panasupon, Founder, PANA Coffee

        ความท้ายของธุรกิจกาแฟที่ยึดแนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 

        โดย ‘พีท’ - คมพิชญ์ พนาสุภน ผู้ก่อตั้งบริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด โมเดลต้นแบบสำหรับการทำ

        ธุรกิจกาแฟที่ยึดแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนและนิเวศการเกษตร จนได้รับเชิญให้เป็นสมาชิก

        ของ AFMA ซึ่งเป็นองค์กรในความร่วมมือของ FAO แห่งสหประชาชาติ

11:15 ชวนพูดคุย ซักถาม พร้อมดื่มกาแฟและแกล้มขนมอร่อยเจ้าดังของเชียงใหม่

12:00 ปิดงานSustainable Brand 

Bangkok Team

Website : events.sustainablebrands.com

Facebook : SustainableBrandsBangkok


T: 089 07 59159

E: yuuai@beingsustain.com

L: yuyeyuaiสถานที่จัดงาน: Enough For Life

www.enoughforlife.com


แผนที่

https://goo.gl/maps/at8SsqZf6tA2View Tickets
Date
04 Feb 2017 at 09:00 - 12:00
Add to Calendar
Location
Enough For life 2 - 이너프포라이프2 Su Thep Chiang Mai Thailand
View Map

Organized by

Mockuologo
Sustainable Brands Bangkok ไม่ใช้แล้ว

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Mockuologo

Sustainable Brands Bangkok ไม่ใช้แล้ว

Having trouble purchasing ticket? View Help Center