Art & Design

Left and Being

4a348eccb30f95b2e5bdcae3f083a01ac06aa4ba
Left and Being
เมื่อการระบาดของเชื้อ Covid-19 ส่งผลให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนย่ำแย่ลงอย่างมากในระยะเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอันเป็นผลพวงจากการระบาดของเชื้อดังกล่าวก็ค่อยๆ ได้รับการแก้ไข ป้องกัน และเกิดการพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของผู้คนในสังคมมากขึ้น

แต่กระนั้น ยังคงมีสรรพสิ่งอีกมากมายที่ถูกหลงลืม ไม่ได้รับการบำรุงรักษา ปล่อยให้ “ตาย” กลายเป็นเศษซาก ถูกทิ้งร้างให้ “ดำรง” อยู่บนโลกที่กำลังพัฒนา บรรดาสรรพสิ่งหรือวัตถุเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น โซฟา ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ หรืออาจเป็นสถานที่แห่งไหนบริเวณใดแห่งหนึ่งที่เคยมีชีวิตชีวาหรือเป็นองค์ประกอบสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่ง แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่านไปตามสภาพสังคม การดำรงอยู่ที่แต่เดิมนั้นมีชีวิตชีวากลับกลายเป็นการดำรงอยู่ที่เต็มไปด้วยความเงียบเหงา หรือท้ายที่สุดอาจเป็นดำรงอยู่ที่ถูกลืมหรือหลุดออกจากห้วงความทรงจำของใครหลายๆ คน

นิทรรศการภาพถ่าย Left and Being ณ SUPH art space ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่าง ธนพงศ์ วงศ์ทะยาน (ศิลปินผู้ถ่ายภาพ) และเศษซากของเหล่าสรรพสิ่ง ผ่านการคิวเรทโดย กันต์กวี ตรีชิต ที่ร่วมกันเผยให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของการถูกหลงลืม การถูกทิ้งร้าง หรือเป็นการนำสภาวะการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นกลับมาพูดใหม่ผ่านเรือนร่างของภาพถ่าย อันเป็นสิ่งซึ่งดำรงอยู่ในโลกร่วมขณะกับพวกเรา ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

นิทรรศการ Left and Being โดย ธนพงศ์ วงศ์ทะยาน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 เวลาเปิดรับชมนิทรรศการ ทุกวัน เวลา 16.00-20.00น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
IG: suph.artspace
FB: SUPH ART SPACE

#leftandbeing #artexhibition #SuphArtSpace #bkkart #photoexhibition #bkkartexhibition
photoexhibition, photography, suphartspace, exhibition, art

Tickets

Free Ticket
Free
Available until 02 Oct 2022 20:00
C03084ef30de6d4d521ac68882d729905c77c113
Organized by
SUPH Art Space