เสวนา “ภูมิทัศน์ในงานสถาปัตยกรรม”

S  2318419


เสวนา  “ภูมิทัศน์ในงานสถาปัตยกรรม”  

โดยคุณ NG SEK SAN PRINCIPAL of SEKSAN DESIGN  ภูมิสถาปนิก  ชาวมาเลเซีย


ณ  ศูนย์การค้า  เซ้นทรัล  เฟสติวัล  เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี  
วันเสาร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  13.00-15.00 น.

   ASA Dhaksin Forum 2017: International Sessions

Keynote Speaker: 

Seksan Design: landscape architecture and planning

13.00-15.00pm 18th February 2017

Teleconference 

to ASA head office and ASA regional offices

Major Cineplex, Central Festival Samui, Samui Island, Surat Thani, Thailand


Schedule of seminar: ASA Dhaksin Forum 2017


12.00 - 13.00 Registration

13.00 - 13.05 Introduction of ASA forum, 2017 by the president of ASA Dhaksin

13.05 - 13.15 Opening by the president of Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA)   

13.15 - 14.30 Keynote Speaker: NG Seksan: Seksan Design landscape architecture and planning

"Tropical third world aesthetics"

14.30 - 15.00 Q & A 

"Closing"
ประวัติ

Seksan profile

ng seksan was trained as a civil engineer and a landscape architect in New Zealand, before returning to Asia to practise with Belt Collins International for 4 years in Singapore, servicing their hospitality projects in Asia. In 1994, Sek San returned to Kuala Lumpur to set up his own landscape consultancy – Seksan Design.

In the last 22 years of private practice, Seksan has attempted to weave symbiotically between the hard and imposing world of architecture and the soft evolving organic world of plants and landscape. Seksan’s projects are about respecting the environment and human labour.  He believes in making works that reflect an egalitarian lifestyle that is simple, uncluttered, affordable and not overtly finished.

In the last 8 years, Seksan has experimented with returning the profession to a craft based tradition instead of following the trend of companies growing into big global businesses. All his projects are now concentrated in Kuala Lumpur and he does not take on overseas  commissions. Seksan believes that working locally allows for a better understanding of the subtle idiosyncrasies of context, weather,arts n culture, light quality, cost, workmanship, and it also allows direct collaboration with repeat clients who know and trust his practice which in turn allows him to take bigger risks and  takes on more experimentation.

u r very welcome to use the info on my

websites

www.seksan.com

www.sd2.my

www.sekeping.com


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Web logo new

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์


Need Help?

Visit Help Center