ทำความเข้าใจพื้นฐานหุ่นยนต์ และ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้น

สถานที่ทำ Workshop Main Stage

Tickets

No Tickets Available

15906 375496042644817 5127703390943973382 n
Organize by
Home of Maker