เรียนรู้การใช้ออกแบบชิ้นงานและการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ
สถานที่ทำ Workshop Room 2

Tickets

No Tickets Available

15906 375496042644817 5127703390943973382 n
Organize by
Home of Maker