Eventpop

Creative Network Sharing by Co-working Visa: การบรรยาย “เรื่องน่าเรียนรู้จาก Japan Stars บรรจุภัณฑ์ดีเด่นจากการประกวดของ Japan Packaging Institute”

Creative Network Sharing by Co-working Visa 
การบรรยาย “เรื่องน่าเรียนรู้จาก Japan Stars บรรจุภัณฑ์ดีเด่นจากการประกวดของ Japan Packaging Institute


วัน/เวลา            19 กุมภาพันธ์ 2560 l 10.30 12.30 น.     

สถานที่              TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน

จำนวนผู้เข้าร่วม    60 คน


รายละเอียดกิจกรรม

    ถอดรหัสวิธีคิดและวิธีออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Japan Stars เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ การพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยี ระหว่างเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ในโครงการ Co-working Visa


    Japan Stars เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดจาก Japan Packaging Contest ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย Japan Packaging Institute ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกวดบรรจุภัณฑ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในญี่ปุ่น ประเทศผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ของโลก แต่ละรางวัลมีความน่าสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกันออกไป อาทิ รูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย ความโดดเด่นเชิงการตลาด และความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยี

    TCDC ร่วมกับ TCDC COMMONS ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่าย Co-working Visa ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายของผศ.อรสา จิรภิญโญ ที่ปรึกษาของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Association) และผู้ก่อตั้งสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Package Design Association) ถอดรหัสวิธีคิดและวิธีออกแบบผลงานที่ได้รับรางวัล Japan Stars ในปี 2015 และ 2016 รวมทั้งสิ้น 27 รางวัล ผ่านมุมมองที่น่าสนใจอันจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของท่านในอนาคต

กำหนดการ

10.00 – 10.30 น.          ลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.          การบรรยายโดย ผศ.อรสา จิรภิญโญ

12.00 – 12.30 น.          Q & A

12.30 น.                      จบกิจกรรม

วิทยากร: ผศ.อรสา จิรภิญโญ

ที่ปรึกษาของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Association) และผู้ก่อตั้งสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Package Design Association)

ประวัติวิทยากร

ปี 2511-2521    - ริเริ่มงานส่งเสริมและให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                       - บุกเบิกงานประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Contest เริ่มจากปี 2513

ปี 2524             - ริเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

ปี 2524-2546    - สอนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปี 2511-2512    - ก่อร่างสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

ปี 2512-2559    - สมาชิกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย

ปี 2558-2559    - ก่อตั้งสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย

ปี 2559             - กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย

                        - ริเริ่มสนเทศสารบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเจริญต่อมาเป็น Thai Packaging Association Newsletters

                        - นักเขียนในนิตยสารการออกแบบ idesign

                        - กรรมการการประกวดบรรจุภัณฑ์ อาทิ Asian Student Package Design Competition  2014 และ 2016

                        - วิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อาทิ

  • The Challenge of Universal Design in Packaging
  • Eco-Packaging Design
  • Japan Good Packaging Award-Winners
  • Japan Package Design Awards
  • Ekiben เรื่องน่าเรียนรู้จากญี่ปุ่น
  • ข้อคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
  • สืบสานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและวัฒนธรรม
  • แจ้งเกิดผลิตภัณฑ์ ด้วยการกำหนดตำแหน่งสินค้า
  • เรื่องน่าเรียนรู้จาก Japan Stars

 

หมายเหตุ

1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที

2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย

3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมายัง TCDC COMMONS ได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ทางออก 1 ระยะทางประมาณ 300 เมตร

TCDC COMMONSชั้น 3 อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน

788 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ข้อมูลติดต่อ

ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 # 213, 214 เวลา 09.30 - 17.30 น. (ปิดเสาร์ - อาทิตย์)

ส่วนบริการ TCDC Commons โทร. 02-1085886 เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

View Tickets
Date
19 February 2017 at 10:30 - 12:30
Add to Calendar
Location
TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.