Grow your brand with Tree Theory
ปลูกแบรนด์ให้ปังด้วยทฤษฎีต้นไม้


การ “สร้างแบรนด์” ที่ดี เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ การเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน และความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ จนเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม แบรนด์จะผลิดอกออกผลให้กับธุรกิจได้ในที่สุด...

มาเรียนรู้การสร้างแบรนด์ด้วย ‘ทฎษฎีต้นไม้’ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับแบรนด์ของคุณ! กับคอร์ส “ปลูกแบรนด์ให้ปังด้วยทฤษฎีต้นไม้ (Grow your brand with Tree Theory)” โดยคุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO of ‘Baramizi Group’ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการและคําปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์แบรนด์ โดยทํางานควบคู่กับศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ (BaramiziLab) จึงสามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉียบคม และแม่นยํา

คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่จะเจาะลึกทุกรายละเอียดใน 3 องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ ได้แก่

1. ‘รากต้นไม้ = กระบวนการวิจัย แบบ 4-Universe Research Program’
2. ‘ลําต้น = ค่านิยมหลักของแบรนด์ (Core Brand Value)’
3. ‘กิ่งก้านใบดอกผล = การออกแบบประสบการณ์แบรนด์’ (Brand Experience)’

เพราะเราเชื่อว่า “การวางรากฐานแบรนด์ที่ดี จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปไกลและยั่งยืน” ...มาลงมือเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จด้วยกันตั้งแต่วันนี้!

Course Details

วันที่ :    วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา :    10.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : HUBBA-TO (ชั้น 3 Habito mall อ่อนนุช)
ราคา :    Early Bird 4,900 บาท ( ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ จํานวนจํากัด! ) 
            Regular Ticket 5,500 บาท


Course Outline

Day 1
10.00-12.00 น. แบรนคือ...
                      - จากแบรนด์ 1.0 สู่แบรนด์ 2.0
                      - หน้าที่ และบทบาทเจ้าของแบรนด์
                      - Case Study

12.00-13.00 น. Lunch
13.00-14.00 น. Tree Theory (ทฤษฎีต้นไม้)
                      - Roots (ราก) : 4-Universe Research Program
                      - Trunk (ลําต้น) : Core Brand Value
                      - Leaves (กิ่ง ก้าน ใบ) : Brand Experience
14.00-14.30 น. Break
14.30-16.00 น. Circle of Value (วงน้ําแห่งคุณค่า)
                     - Workshop ฝึกเขียนวงน้ําแห่งคุณค่า / comment

Day 2

10.00-12.00 น. กลยุทธ์แบรนด์คือ...
-Brand Future Vision
                      -Brand Mission
                      -Brand Positioning
                      -Brand Value Proposition
                      -Brand Personality

12.00-13.00 น. Lunch
13.00-14.00 น. Workshop ฝึกเขียนกลยุทธ์แบรนด์ / comment
14.00-14.30 น. Break
14.30-16.00 น. ก้าวนําเทรนด์ Tech Startup แห่งยุคกับ Wazzadu.com

About Instructor

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
CEO of Baramizi Group
Founder of Wazzadu.com

อดีตสถาปนิกนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งองค์กรแห่งนวัตกรรม Baramizi Group และ Founder ของ Wazzadu.com ซึ่งเป็น Decorative Social Platform แห่งยุคดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เข้ามาเชื่อมต่อโลกอุตสาหกรรมการตกแต่ง,สถาปนิก, ช่าง, ร้านค้าและผู้ผลิต และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการให้คําปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบรนด์สู่ยุค3.0 อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนําทั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย อาทิ รัฐสภาไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, TCDC, MBK Group, BBQ Plaza, KT Optic, Jaymart, AP Thailand, KFC, etc. และกลั่นกรองประสบการณ์การทํางานทั้งหมดลงในหนังสือ “ เครื่องสร้างเงินที่เรียกว่าแบรนด์ “ เพื่อส่งมอบคุณค่าด้านการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่การพัฒนาแบรนด์สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โอ๋ย (ทีมผู้จัดงาน)
099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)
098-248-4442 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ

HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

Super Early Bird
฿4,900.00
397533 437892106283397 233984954 n
Organize by
HUBBA Coworking Space