Education

Grow Your Brand with Tree Theory

Poster placeholder
Grow Your Brand with Tree Theory

Grow your brand with Tree Theory
ปลูกแบรนด์ให้ปังด้วยทฤษฎีต้นไม้


การ “สร้างแบรนด์” ที่ดี เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจ การเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน และความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ จนเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสม แบรนด์จะผลิดอกออกผลให้กับธุรกิจได้ในที่สุด...

มาเรียนรู้การสร้างแบรนด์ด้วย ‘ทฎษฎีต้นไม้’ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับแบรนด์ของคุณ! กับคอร์ส “ปลูกแบรนด์ให้ปังด้วยทฤษฎีต้นไม้ (Grow your brand with Tree Theory)” โดยคุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO of ‘Baramizi Group’ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการและคําปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์แบรนด์ โดยทํางานควบคู่กับศูนย์วิจัยเทรนด์และการออกแบบ (BaramiziLab) จึงสามารถคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉียบคม และแม่นยํา

คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่จะเจาะลึกทุกรายละเอียดใน 3 องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ ได้แก่

1. ‘รากต้นไม้ = กระบวนการวิจัย แบบ 4-Universe Research Program’
2. ‘ลําต้น = ค่านิยมหลักของแบรนด์ (Core Brand Value)’
3. ‘กิ่งก้านใบดอกผล = การออกแบบประสบการณ์แบรนด์’ (Brand Experience)’

เพราะเราเชื่อว่า “การวางรากฐานแบรนด์ที่ดี จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปไกลและยั่งยืน” ...มาลงมือเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จด้วยกันตั้งแต่วันนี้!

Course Details

วันที่ :    วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
เวลา :    10.00 น. - 16.00 น.
สถานที่ : HUBBA-TO (ชั้น 3 Habito mall อ่อนนุช)
ราคา :    Early Bird 4,900 บาท ( ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ จํานวนจํากัด! ) 
            Regular Ticket 5,500 บาท


Course Outline

Day 1
10.00-12.00 น. แบรนคือ...
                      - จากแบรนด์ 1.0 สู่แบรนด์ 2.0
                      - หน้าที่ และบทบาทเจ้าของแบรนด์
                      - Case Study

12.00-13.00 น. Lunch
13.00-14.00 น. Tree Theory (ทฤษฎีต้นไม้)
                      - Roots (ราก) : 4-Universe Research Program
                      - Trunk (ลําต้น) : Core Brand Value
                      - Leaves (กิ่ง ก้าน ใบ) : Brand Experience
14.00-14.30 น. Break
14.30-16.00 น. Circle of Value (วงน้ําแห่งคุณค่า)
                     - Workshop ฝึกเขียนวงน้ําแห่งคุณค่า / comment

Day 2

10.00-12.00 น. กลยุทธ์แบรนด์คือ...
-Brand Future Vision
                      -Brand Mission
                      -Brand Positioning
                      -Brand Value Proposition
                      -Brand Personality

12.00-13.00 น. Lunch
13.00-14.00 น. Workshop ฝึกเขียนกลยุทธ์แบรนด์ / comment
14.00-14.30 น. Break
14.30-16.00 น. ก้าวนําเทรนด์ Tech Startup แห่งยุคกับ Wazzadu.com

About Instructor

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
CEO of Baramizi Group
Founder of Wazzadu.com

อดีตสถาปนิกนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งองค์กรแห่งนวัตกรรม Baramizi Group และ Founder ของ Wazzadu.com ซึ่งเป็น Decorative Social Platform แห่งยุคดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่เข้ามาเชื่อมต่อโลกอุตสาหกรรมการตกแต่ง,สถาปนิก, ช่าง, ร้านค้าและผู้ผลิต และยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการให้คําปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาแบรนด์สู่ยุค3.0 อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนําทั้งภาครัฐ และเอกชนมากมาย อาทิ รัฐสภาไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, TCDC, MBK Group, BBQ Plaza, KT Optic, Jaymart, AP Thailand, KFC, etc. และกลั่นกรองประสบการณ์การทํางานทั้งหมดลงในหนังสือ “ เครื่องสร้างเงินที่เรียกว่าแบรนด์ “ เพื่อส่งมอบคุณค่าด้านการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยได้ก้าวสู่การพัฒนาแบรนด์สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- ไหมไหม & โอ๋ย (ทีมผู้จัดงาน)
099-939-4164 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
academy@hubbathailand.com

- จูน (ฝ่ายบัญชี)
098-248-4442 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)
accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ

HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

Super Early Bird
฿4,900.00
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
5179460cb5cc40b8d1933fa4796b508a582b5d54
Organized by
HUBBA Coworking Space