The Pool Party Bangkok #2
The Pool Party Bangkok #2

วันที่ 11 มีนาคม 2560

เวลา 15.00-21.00 น.
สถานที่จัดงาน Wet Deck 6th Floor @ W BangkokEarly Bird 600 บาท 

บัตรราคา 800 บาท


Exclusive area 
1. C1 C2 C3 C4 C5 จำนวน 5 โต๊ะ ราคา โต๊ะละ 6,000 บาท 
a. บัตร 5 ใบ

b. เบียร์ 10 แก้ว

c. ExclusiveBottle 1 ขวด

d. Snack 1 basket


2. C6 C7 C8 C9 C10 จำนวน 5 โต๊ะ ราคา โต๊ะละ 6,000 บาท
        a. บัตร 10 ใบ


3. Private zone CB1 จานวน 1 Zone ราคา 8,000 บาท
a. บัตร 5 ใบ

b. เบียร์ 10 แก้ว

c. ExclusiveBottle 2 ขวด

d. Snack 1 basket


Promotion พิเศษ

พบโปรโมช่ันสุดเอ็กคลูซีฟก่อนใครกับ The Pool Party Bangkok Early Bird Special
ชวนเพ่ือนมาเพิ่มกับปาร์ต้ีสุดชิล 
เพียงแค่ซ้ือบัตร EXCLUSIVE AREA ก่อน 5 มีนาคม น้ี
รับบัตรเพ่ิมจาก 5 เป็น 8 ใบ (รับบัตรหน้างาน)

--------------------------------------------

Special Promotion

Enjoy exclusive offers for The Pool Party Bangkok only during early bird period

When buying 'Exclusive Area' packages within March 5, 2017, get 3 more tickets in addition to 5 tickets that come with the package. (*additional tickets must be picked up at the event) 

1. C1 C2 C3 C4 C5 (Priced at THB 6,000.-)
a. 5 tickets
b. 10 glasses of beer
c. 1 Exclusive Beer Bottle 
d. Snacks
2. C6 C7 C8 C9 C10 (Priced at THB 6,000.-)
        a. 10 tickets

3. Private zone CB1 (Priced at THB 8,000.-) 
a. 5 tickets

b. 10 glasses of beer
c. Exclusive Beer Bottle 
d. Snacks


Tickets

Exclusive Area C1

a. บัตร 5 ใบ
b. เบียร์10แก้ว
c. ExclusiveBottle 1 ขวด
d. Fruit&Snack 1 basket

฿6,000.00
SOLD OUT
Exclusive Area C2

a. บัตร 5 ใบ
b. เบียร์ 10 แก้ว
c. ExclusiveBottle 1 ขวด
d. Fruit&Snack 1 basket

฿6,000.00
Exclusive Area C3

a. บัตร 5 ใบ
b. เบียร์ 10 แก้ว
c. ExclusiveBottle 1 ขวด
d. Fruit&Snack 1 basket

฿6,000.00
SOLD OUT
Exclusive Area C4

a. บัตร 5 ใบ
b. เบียร์ 1 0แก้ว
c. ExclusiveBottle 1 ขวด
d. Fruit&Snack 1 basket

฿6,000.00
SOLD OUT
Exclusive Area C5

a. บัตร 5 ใบ
b. เบียร์10แก้ว
c. ExclusiveBottle 1 ขวด
d. Fruit&Snack 1 basket

฿6,000.00
Exclusive Area C6
฿6,000.00
Exclusive Area C7
฿6,000.00
Exclusive Area C8
฿6,000.00
Exclusive Area C9
฿6,000.00
Exclusive Area C10
฿6,000.00
Exclusive Area Private Zone CB1

a. บัตร 5 ใบ
b. เบียร์ 10 แก้ว
c. ExclusiveBottle 2 ขวด
d. Fruit&Snack 1 basket

฿8,000.00
SOLD OUT

*All Prices exclude VAT

Aw organizer logo 01
Organized by
Urban Group & CMO Group