Coaching skills for managers

Coaching Skills for Managers - ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช รุ่น 5

Coaching Skills for Managers : ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช รุ่น 5

PUBLIC WORKSHOP : 3 - 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 -17.00 น.
สถานที่: โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา สุขุมวิท 5)

หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้คุณเป็น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ลูกน้องรัก เจ้านายชื่นชม ได้ดึงศักยภาพของตนเองและทีมงาน บรรลุเป้าหมายองค์กรให้สำเร็จแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดย โค้ชป้าชมพู่ โค้ชป้าทับทิม หรือที่รู้จักกันในนาม “สองป้า จากเวที Thailand’s Got Talent” ทั้งสองป้าเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง อาทิ Big C, Tesco Lotus, Makro, Foremost, Sofy etc. และเป็นโค้ชอาชีพที่ผ่านการสอบ International License ระดับ Associate Certified Coach (ACC) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA สหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรเน้นการใช้ทักษะ เทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ ฝึกจำลองสถานการณ์เหมือนจริงควบคู่กับการปฏิบัติในทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากโค้ชที่มีประสบการณ์

Coaching คืออะไร ? เพราะอะไร ผู้จัดการต้องมีทักษะการโค้ช ?

จากรายงานการสำรวจผลการโค้ชของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (source: ICF Global Coaching Client Study) พบว่า ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้นๆ เพราะ 99% ของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างาน มีความพึงพอใจกับการโค้ช มากกว่า 70% ของผู้ที่ได้รับการโค้ช มีผลการปฎิบัติงานดีขึ้น (Improved  work performance) มีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และ 80% มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

   โค้ชชิ่ง หรือ กระบวนการโค้ช  คือการที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี

Workshop 2 วันเต็มๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้อบรม "ฟัง-คิด-ถาม”แบบโค้ช และเรียนรู้ 7 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ 

1.    เรียนรู้ Mindset ที่สำคัญของการเป็นโค้ช และ Mistakes ที่ทำให้การโค้ชไม่สำเร็จ
2.   ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการโค้ช (Communication Skills to Build Trust in Coaching)
3. เข้าใจ รู้จักตัวตน ผ่านการสำรวจทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration Deep Dive under Iceberg
4.   การฟัง แบบ โค้ช  (Listen like a Coach) โค้ชฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชพูดและไม่ได้พูดออกมา
5.   การคิด แบบ โค้ช (Think like a Coach) โค้ชคิดอย่างไรจึงพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายได้ 
6.   การถาม  แบบ โค้ช (Ask like a Coach) โค้ชถามอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชเกิดการกระตุ้นความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
7. หลักการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ด้วย GROW Model
แนวทางการอบรม : เน้น ฝึกทักษะปฎิบัติ 70% และ บรรยาย 30%

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  

- เป็นผู้นำที่แข็งแรง และนำคุณลักษณะด้านบวกของตนเองมาใช้ในการบริหาร
- ปรับมุมมองเพื่อสร้างความเชื่อในการเป็นนักพัฒนาคนที่ยอดเยี่ยม
- จุดประกายความคิดให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้
- ใช้ GROW Model ในการโค้ช การตั้งคำถาม และผู้รับการโค้ชมีทิศทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้
- เรียนรู้การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมาให้มากที่สุดในระหว่างการโค้ช  
- มีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของทีมงานได้อย่างยั่งยืน
- สร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนในทีมงานของตนได้ ผ่านความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
- สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ


ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ 

  - ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กร
  - Talents ที่เตรียมพร้อมเพิ่มโปรโมทเป็นผู้จัดการ 
  - ผู้ต้องการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
  - ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท

  ค่าอบรม

  ท่านละ 15,000 บาท รวม VAT 7% 1,050 บาท ยอดชำระ 16,050 บาท 
  Early Bird ชำระค่าสมัคร ภายใน 23 มิ.ย.60  ท่านละ 13,500 บาท  รวม VAT 7%  945 บาท ยอดชำระ 14,445 บาท 

  ** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  มือถือ 081-644-9508  Line ID: timmy1965

  ดำเนินการฝึกอบรม โดย
  โค้ชอาชีพ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการโค้ชของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

  อ.สุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าชมพู่) Certified Life Coaching Practitioner

  ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

   อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม) International License - Associate Certified Coach (ACC)

   ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Accredited Coach Training Program (ACTP) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

  View Tickets
  Date
  03 Jul 2017 08:30 - 04 Jul 2017 17:00
  Add to Calendar
  Location
  Amari Boulevard Bangkok Sukhumvit Road Bangkok Thailand
  View Map

  Organized by

  1918078 934833769947883 3982422916943456959 n
  2Pa Consulting & Coaching

  Want to know more about this event?
  Contact the Organizer

  Tickets

  No Tickets Available


  Want to know more about this event?

  Please contact the organizer for more information.
  1918078 934833769947883 3982422916943456959 n

  2Pa Consulting & Coaching

  Having trouble purchasing ticket? View Help Center