Education

Coaching Skills for Managers - ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช รุ่น 5

6a35d3ce6827e21bfbffa07c46ec1a8d7581217b
Coaching Skills for Managers - ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช รุ่น 5

Coaching Skills for Managers : ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ช รุ่น 5

PUBLIC WORKSHOP : 3 - 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 -17.00 น.
สถานที่: โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (BTS นานา สุขุมวิท 5)

หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้คุณเป็น ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่ลูกน้องรัก เจ้านายชื่นชม ได้ดึงศักยภาพของตนเองและทีมงาน บรรลุเป้าหมายองค์กรให้สำเร็จแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบโดย โค้ชป้าชมพู่ โค้ชป้าทับทิม หรือที่รู้จักกันในนาม “สองป้า จากเวที Thailand’s Got Talent” ทั้งสองป้าเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง อาทิ Big C, Tesco Lotus, Makro, Foremost, Sofy etc. และเป็นโค้ชอาชีพที่ผ่านการสอบ International License ระดับ Associate Certified Coach (ACC) จากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA สหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรเน้นการใช้ทักษะ เทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือการโค้ชที่มีประสิทธิภาพ ฝึกจำลองสถานการณ์เหมือนจริงควบคู่กับการปฏิบัติในทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากโค้ชที่มีประสบการณ์

Coaching คืออะไร ? เพราะอะไร ผู้จัดการต้องมีทักษะการโค้ช ?

จากรายงานการสำรวจผลการโค้ชของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (source: ICF Global Coaching Client Study) พบว่า ทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้นๆ เพราะ 99% ของพนักงานที่ได้รับการโค้ชจากหัวหน้างาน มีความพึงพอใจกับการโค้ช มากกว่า 70% ของผู้ที่ได้รับการโค้ช มีผลการปฎิบัติงานดีขึ้น (Improved  work performance) มีทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และ 80% มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

   โค้ชชิ่ง หรือ กระบวนการโค้ช  คือการที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี

Workshop 2 วันเต็มๆ ที่ช่วยพัฒนาผู้อบรม "ฟัง-คิด-ถาม”แบบโค้ช และเรียนรู้ 7 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ 

1.    เรียนรู้ Mindset ที่สำคัญของการเป็นโค้ช และ Mistakes ที่ทำให้การโค้ชไม่สำเร็จ
2.   ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการโค้ช (Communication Skills to Build Trust in Coaching)
3. เข้าใจ รู้จักตัวตน ผ่านการสำรวจทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration Deep Dive under Iceberg
4.   การฟัง แบบ โค้ช  (Listen like a Coach) โค้ชฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชพูดและไม่ได้พูดออกมา
5.   การคิด แบบ โค้ช (Think like a Coach) โค้ชคิดอย่างไรจึงพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายได้ 
6.   การถาม  แบบ โค้ช (Ask like a Coach) โค้ชถามอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชเกิดการกระตุ้นความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
7. หลักการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ด้วย GROW Model
แนวทางการอบรม : เน้น ฝึกทักษะปฎิบัติ 70% และ บรรยาย 30%

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้  

- เป็นผู้นำที่แข็งแรง และนำคุณลักษณะด้านบวกของตนเองมาใช้ในการบริหาร
- ปรับมุมมองเพื่อสร้างความเชื่อในการเป็นนักพัฒนาคนที่ยอดเยี่ยม
- จุดประกายความคิดให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้
- ใช้ GROW Model ในการโค้ช การตั้งคำถาม และผู้รับการโค้ชมีทิศทางในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานได้
- เรียนรู้การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของผู้รับการโค้ชออกมาให้มากที่สุดในระหว่างการโค้ช  
- มีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานของทีมงานได้อย่างยั่งยืน
- สร้างแรงจูงใจให้แต่ละคนในทีมงานของตนได้ ผ่านความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
- สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ


ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ 

  - ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กร
  - Talents ที่เตรียมพร้อมเพิ่มโปรโมทเป็นผู้จัดการ 
  - ผู้ต้องการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว
  - ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท

  ค่าอบรม

  ท่านละ 15,000 บาท รวม VAT 7% 1,050 บาท ยอดชำระ 16,050 บาท 
  Early Bird ชำระค่าสมัคร ภายใน 23 มิ.ย.60  ท่านละ 13,500 บาท  รวม VAT 7%  945 บาท ยอดชำระ 14,445 บาท 

  ** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  มือถือ 081-644-9508  Line ID: timmy1965

  ดำเนินการฝึกอบรม โดย
  โค้ชอาชีพ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการโค้ชของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

  อ.สุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าชมพู่) Certified Life Coaching Practitioner

  ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

   อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม) International License - Associate Certified Coach (ACC)

   ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตร Accredited Coach Training Program (ACTP) ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA 

  Tickets

  No Tickets Available

  312af6e692ed8b700b044c1cac9df21a69a57b8b
  Organized by
  2Pa Consulting & Coaching