Education

HUBBA-TO 'D.I.Y Camera' Paper Craftwork with Papeterie

Ab34b97f4440c5d4b3bb5660518e0993cf73b787
HUBBA-TO 'D.I.Y Camera' Paper Craftwork with Papeterie

 HUBBA-TO 'D.I.Y Camera' Paper Craftwork

with Papeterie                                         


  


ย้อนความทรงจำในวัยเด็กด้วย 'โมเดลกล้องกระดาษ' สุดน่ารัก ที่คุณออกแบบได้เอง ปลดปล่อยจินตนาการผ่านงานกระดาษหลากสีสัน เพลินเพลินไปกับ Texture หลากรูปแบบ และการสร้างสรรค์รูปทรง 3 มิติ รวมไปถึงเทคนิคศิลปะงานกระดาษ โดยครู 'ปั้น นภัสชล' จากเพจ 'Papeterie' เจ้าของผลงาน Papercraft 3D กระจุกกระจิกกุ๊กกิ๊กละมุนใจ <3

วันที่ : 25 มีนาคม 2560
เวลา : 13.00 - 17.00 น.
สถานที่ : HUBBA-TO


Early Bird ราคาเพียง 2,000 บาท (ราคาปกติ 2,300 บาท)
รับจำนวนจำกัดเพียง 6 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและได้ที่ 
Email : hubba-to@hubbathailand.com 
Tel. : 02-118-0839

-------------

หมายเหตุ
HUBBA-TO ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

02fbe0b97e5cc44be92c94a8a3b881fc3cfe605c
Organized by
HUBBA-TO