YSetter Hackathon

ขอเชิญ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ ร่วมเข้าแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น เชิงสร้างสรรค์ ด้วยโจทย์ "ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น 10 เท่า"

โดยรวมกลุ่ม หรือ จะมาเดี่ยว เข้าร่วมคัดเลือกสัมภาษณ์รอบแรก เพื่อเข้าแข่งรอบสุดท้าย โดยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมี ดังนี้

กรอกข้อมูลในระบบ อีเวนต์ป๊อบ

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น

2. นำเสนอโครงการที่จะอยากพัฒนา ที่มาและเหตุผลของโครงการ

3. นำเสนอผลงานที่เคยทำหรือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกคุณเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้นัดสัมภาษณ์เวลาและสถานที่ โดยกำหนดการสัมภาษณ์อยู่ระหว่าง วันที่ 11 -22 มีค 2560

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เสริมสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา สร้างโอกาส เพื่อพบปะ ช่วยเหลือกัน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และสร้างร่วมกันพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

2. ให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาส ค้นหาตัวเองเจอ ว่าเจองานที่ใช่หรือไม่

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน

4. นำเทคโนโลยีที่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มาใช้ในเชิงสร้างสรรค์

5. สร้างการรับรู้ กระบวนการทำงานในสายพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้บุคคลทั่วไปรับรู้และเข้าใจมากขึ้น

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

1. เรียนรู้จากกลุ่มคนทำงานในสายวิชาชีพพัฒนาซอฟแวร์ และเข้าถึงแหล่งความรู้จากผู้มีประสบการณ์

2. โอกาสได้ฝึกงานจริง เผชิญสถานะการณ์จริง ทำงานกับผู้มีประสบการณ์ และโอกาสได้งานรองรับตั้งแต่เรียนอยู่

3. เจอเพื่อนใหม่ 

4. เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

5. ไอเดียที่น่าสนใจมีโอกาสได้รับการต่อยอด หรือลงทุนจากนักลงทุน

สถานที่จัดงาน
บริษัท 3DS Interactive Co.,Ltd

https://goo.gl/nndqZa

ปิดรับสมัคร 22 มีค 2560 24:00

ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 26 มีค 2560 ทางเพจ https://www.facebook.com/ysetterreality/

มาสัมผัสประสบการณ์พัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบไม่หลับไม่นอนกัน 3 วัน 2 คืน
Tickets

No Tickets Available

1
Organize by
ขาเดฟ