ปริ้นท์ 3D หน้าของตัวเองด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner

Poster placeholder
ปริ้นท์ 3D หน้าของตัวเองด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner

Bangkok Mini Maker Faire Workshop:

ปริ้นท์ 3D หน้าของตัวเองด้วยเทคโนโลยี 3D Scanner


เป็น workshop ที่ใช้เครื่อง 3D scanner แสกนหน้าของตัวเองแล้วนำไปปริ้นท์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติ ได้ชิ้นงานกลับไปตั่งโชว์ที่บ้านด้วย!

* หมายเหตุ: ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม workshop ได้ไม่เกินท่านล่ะ 3 workshop

Tickets

No Tickets Available

76b060398e3dee7c498877b10bcf535142c922d3
Organized by
Home of Maker