Education

Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย เส้นทางและกระบวนการของความคิด กรณีศึกษาสารคดี “The Making Of Rotational Farming Workshop” โดย ณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film

E0d0fef00652e3cb27180de50c1c466578be1eac
Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย เส้นทางและกระบวนการของความคิด กรณีศึกษาสารคดี “The Making Of Rotational Farming Workshop” โดย ณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film

Creative Network Sharing by Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”   
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ 

การบรรยาย เส้นทางและกระบวนการของความคิด กรณีศึกษาสารคดี “The Making Of Rotational Farming Workshop” โดย ณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film

วัน / เวลา     วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 / เวลา 14.00 - 17.00 น.
สถานที่         Draft Board ชั้น 12A อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม เดินจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 300 เมตร ทางออก 3

รายละเอียดกิจกรรม
            สารคดีบันทึกเส้นทางของการร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์จากแขนงต่างๆ เพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตและการทำเกษตรของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยหินลาด ในจังหวัดเชียงราย ที่ยังคงวิถีชีวิตการเกษตรดั้งเดิมเอาไว้ และยังมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าละแวกชุมชนถึง 22,000 ไร่ ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการเข้ามาแก้ไขประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องวิถีชีวิตของคนอยู่กับป่าและคนในเมือง โดยในส่วนของเนื้อหาสารคดีบอกเล่าถึงกระบวนการความคิด ขั้นตอน และวิธีการสร้างสรรค์กิจกรรม ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจของตัวผู้จัดทำจนไปถึงขั้นตอนในการสืบหาเรื่องเล่าจากวัตถุดิบในป่า จนสุดท้ายได้เลือก“การทำอาหาร” ที่ถูกปรุงจากวัตถุดิบในไร่และป่าวนเกษตรของชาวปกาเกอะญอ มาเป็นเป็นสื่อกลางในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพืชพรรณในระบบนิเวศที่ควรรักษาไว้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณค่าของป่า อาหาร และวัฒนธรรม
            โดยหลังจากสารคดีได้ถูกนำไปฉายภายในงาน Terra Madre ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับประเด็นวิถีชีวิตชนพื้นเมืองทั่วโลก ทำให้เกิดการการตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวในการต่อยอดเป็นความร่วมมือในการจัดงาน Terra Madre ขึ้นที่เชียงใหม่ในอนาคต
            มาทำความรู้จักกับวิธีคิดและการเล่าเรื่องเชิงสารคดีไปกับณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Filmกับการทำงานหนังสารคดีที่เต็มไปด้วยพลังของการส่งต่อเรื่องราวความจริงให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ พูดคุยถึงที่มาของเหตุและผลในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมพูดคุยกับณัฐดนัย ตระการศุภผล เจ้าของโปรเจคชาวปกาเกอะญอ และ ธัญญพร จารุกิตติคุณ ครีเอทีฟที่ดูแลการทำWorkshop ในหนังสารคดีชิ้นนี้
            สำหรับผู้ที่สนใจเชิญลงทะเบียน และรับชมสารคดี The Making Of Rotational Farming Workshop ได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=5BRqR1m8jL0

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. มีความสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง
2. มีความสนใจในการเล่าเรื่องในงานสารคดี และที่เน้นการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง
3. ต้องการหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแบบฉบับของตนเอง

รับจำนวน 30 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที
2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย
3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลได้ที่
ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 ต่อ 213, 214 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.30 น. (วันจันทร์ -วันศุกร์)

Tickets

No Tickets Available

94912ea2b911d6dcb73fc9b1c00eff3f612bb6b3
Organized by
Thailand Creative and Design Center