Csh natvirus draftboard revise2 banner

Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย เส้นทางและกระบวนการของความคิด กรณีศึกษาสารคดี “The Making Of Rotational Farming Workshop” โดย ณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film

Creative Network Sharing by Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”   
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ 

การบรรยาย เส้นทางและกระบวนการของความคิด กรณีศึกษาสารคดี “The Making Of Rotational Farming Workshop” โดย ณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Film

วัน / เวลา     วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 / เวลา 14.00 - 17.00 น.
สถานที่         Draft Board ชั้น 12A อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม เดินจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม 300 เมตร ทางออก 3

รายละเอียดกิจกรรม
            สารคดีบันทึกเส้นทางของการร่วมมือระหว่างนักสร้างสรรค์จากแขนงต่างๆ เพื่อมาเรียนรู้วิถีชีวิตและการทำเกษตรของชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยหินลาด ในจังหวัดเชียงราย ที่ยังคงวิถีชีวิตการเกษตรดั้งเดิมเอาไว้ และยังมีส่วนสำคัญต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าละแวกชุมชนถึง 22,000 ไร่ ซึ่งกิจกรรมความร่วมมือในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการเข้ามาแก้ไขประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องวิถีชีวิตของคนอยู่กับป่าและคนในเมือง โดยในส่วนของเนื้อหาสารคดีบอกเล่าถึงกระบวนการความคิด ขั้นตอน และวิธีการสร้างสรรค์กิจกรรม ตั้งแต่การหาแรงบันดาลใจของตัวผู้จัดทำจนไปถึงขั้นตอนในการสืบหาเรื่องเล่าจากวัตถุดิบในป่า จนสุดท้ายได้เลือก“การทำอาหาร” ที่ถูกปรุงจากวัตถุดิบในไร่และป่าวนเกษตรของชาวปกาเกอะญอ มาเป็นเป็นสื่อกลางในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพืชพรรณในระบบนิเวศที่ควรรักษาไว้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องคุณค่าของป่า อาหาร และวัฒนธรรม
            โดยหลังจากสารคดีได้ถูกนำไปฉายภายในงาน Terra Madre ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นงานที่ให้ความสำคัญกับประเด็นวิถีชีวิตชนพื้นเมืองทั่วโลก ทำให้เกิดการการตระหนักเห็นถึงคุณค่าของวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวในการต่อยอดเป็นความร่วมมือในการจัดงาน Terra Madre ขึ้นที่เชียงใหม่ในอนาคต
            มาทำความรู้จักกับวิธีคิดและการเล่าเรื่องเชิงสารคดีไปกับณัฎฐ์ สาครบุตร จาก Virus Filmกับการทำงานหนังสารคดีที่เต็มไปด้วยพลังของการส่งต่อเรื่องราวความจริงให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ พูดคุยถึงที่มาของเหตุและผลในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมพูดคุยกับณัฐดนัย ตระการศุภผล เจ้าของโปรเจคชาวปกาเกอะญอ และ ธัญญพร จารุกิตติคุณ ครีเอทีฟที่ดูแลการทำWorkshop ในหนังสารคดีชิ้นนี้
            สำหรับผู้ที่สนใจเชิญลงทะเบียน และรับชมสารคดี The Making Of Rotational Farming Workshop ได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=5BRqR1m8jL0

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. มีความสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง
2. มีความสนใจในการเล่าเรื่องในงานสารคดี และที่เน้นการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง
3. ต้องการหาแนวทางในการทำงานที่เป็นแบบฉบับของตนเอง

รับจำนวน 30 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที
2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย
3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลได้ที่
ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 ต่อ 213, 214 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.30 น. (วันจันทร์ -วันศุกร์)

View Tickets
Date
18 March 2017 at 14:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Draft Board ชั้น 12A อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center