เสวนา "ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"

Event all temp %28corruption prayuth%29 banner

9.00 - 9.15 น.    ลงทะเบียน

9.15 - 9.30 น.    กล่าวเปิดงาน

                          โดย คุณเทพ  วงษ์วานิช  รองประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

9.30 - 9.45 น.    ช่วงที่ 1  สถานการณ์และทิศทางคอร์รัปชันไทย 

                           โดย คุณณัชพล ประดิษฐเพชรา นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

9.45 - 10.15 น.  ช่วงที่ 2 นำเสนองานวิจัยของทีดีอาร์ไอ

                            - รายงาน “โฉมหน้าคอร์รัปชันไทย”

                           โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์              นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

                            - รายงาน “การติดตามตรวจสอบการบริการภาครัฐ”

       โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์        ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ

10.15 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 10.45 น.  ช่วงที่ 3 นำเสนอผลการติดตามการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

                         โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์                นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ

10.45 - 12.00 น.  ช่วงที่ 4 การเสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

                         โดย ดร.มานะ  นิมิตรมงคล               เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
                               รศ. ดร. สิริลักษณา คอร์มันตร์    ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ช.
                               คุณอธึกกิต แสวงสุข                ผู้ดำเนินรายการ Voice TV และคอลัมนิสต์ข่าวสด
                         ดำเนินรายการโดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

12.00 -12.15 น.   สรุปและกล่าวปิดงาน
                         โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์          ผู้อำนวยการวิจัย ทีดีอาร์ไอ

Tickets

Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Event logo

Thailand Development Research Institute (TDRI)

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2 อีเมล์: kmteam@tdri.or.th


Need Help?

Visit Help Center