Sstm 2 poster 02

Success Skill for Top Management : สร้างทักษะความสำเร็จสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการบริหารบริษัทก็คงไม่พ้นเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึง

 • อัตราการลาออกสูง
 • เกิดปัญหาขึ้นภายในทีมงาน
 • พนักงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • พนักงานขาดแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน
 • ผู้นำที่ขาดทักษะ (เคยเป็นพนักงานดีเเด่นแต่เมื่อได้ถูกเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการโดยไม่มีทักษะบริหารคน)

            สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ คือ สิ่งที่บริษัทชั้นนำและนักธุรกิจระดับโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่เรียกว่า NLP คือ


       1.) เพิ่มทักษะในการสื่อสารกับทีมงาน :

                   โดยปกติแล้วผู้จัดการส่วนใหญ่ ใช้เวลาสื่อสารกับทีมงานประมาณวันละ 2 ชั่วโมง และทีมงานใช้เวลา 1 - 2 วันในการทำงาน ยิ่งองค์กรยิ่งโต ก็ยิ่งใช้เวลาสื่อสารจนทำให้เสียเวลาในการสร้างผลลัพธ์ไปอย่างสิ้นเชิง

       สิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้ คือ

       • วิธีประหยัดเวลาสื่อสารจาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 15 นาทีอย่างมีประสิทธิภาพ
       • ทีมงานเข้าใจรายละเอียดของงานได้มากขึ้นเป็น 90% จากปกติเพียง 50%
       • องค์กรมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งด้านรายได้และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารได้ 


       2.) เทคนิคการรักษาแรงขับเคลื่อนในการทำงาน :

                   องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากทีมไม่ได้มีแรงกระตุ้นในระดับที่เท่ากัน และไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการบริหาร Sales Team ทีมการขายที่ต้องการแรงกระตุ้นเพื่อให้สร้างยอดขายตามที่วางไว้ได้อย่างต่อเนื่อง


       สิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้ คือ
       • วิธีการสร้างการกระตุ้นอารมณ์ทางบวกให้ทีมงาน สามารถสร้างผลลัพธ์ผ่านเทคนิคการสื่อสาร
       • การรักษาระดับแรงกระตุ้นในการสร้างยอดขายกับทีมขายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่เสียเวลากระตุ้นซํ้า
                   


       3.) วิธีการรักษาความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน :

                   กว่า 90% ขององค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ประสบปัญหาในการรักษาคนคุณภาพให้อยู่กับองค์กร เนื่องจากผู้บริหารขาดความเข้าใจเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ (คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมุ่งหาความสุขจากการทำงาน)

       สิ่งที่คุณจะได้รับในสัมมนานี้ คือ

       • เข้าใจระบบการสื่อสาร และวิธีการพัฒนาทีมงาน
       • วิธีการลดอัตราการ Turn-over ของพนักงานในองค์กร จากกว่า 50% เหลือเพียง 5%
       • ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการ Recruitment และค่าเสียเวลาในการเทรนด์พนักงานขึ้นมาใหม่

       เหมาะกับใคร:

       • ผู้บริหาร (ประธานบริหาร, ผู้บริหารระดับสูง, หัวหน้าแผนก, หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าแผนกฝึกอบรม)
       • ผู้ที่อยากจะเป็นผู้ฝึกสอน หรือที่ปรึกษาทางด้าน NLP
       • ผู้ที่สนใจอยากพัฒนาตนเอง


       Tickets

       Do you have promotional code for this event?

       No Tickets Available!

       Need Help?
       Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
       Email :  pop@eventpop.me
       Line : @eventpop
       Required Attendee Information
       Icon full name

       Full Name

       Icon phone number

       Phone Number

       Icon email

       E-mail

       Ticket Available In
       Icn tix email

       Email

       Icn tix app

       App

       Icn tix print

       Printable PDF

       บริษัท อีจี โปรเทรน จำกัด

       Need Help?

       Contact our Customer Support.
       Everyday from 10.00 to 18.00

       For Organizer

       Event Pop Co., Ltd.