19650108 186045895265933 1405560564 o %282%29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนะนำสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอที"

View Tickets
Date
14 Jul 2017 at 08:30 - 12:00
Add to Calendar
Location
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถนน งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Is
kasetsart

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Is

kasetsart

Having trouble purchasing ticket? View Help Center