Sports

วิ่ง ต้าน โกง ครั้งที่1

E5b0774e5b46eab217cde18f402c7b08a5e0b2d7
วิ่ง ต้าน โกง ครั้งที่1

หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานโดย กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา YEC-A ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรม "วิ่งตามรอยเก่า วิถีริมน้ำ ต่อต้านคอร์รัปชั่น" หรือ "วิ่ง ต้าน โกง" ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2560 

มารวมพลังรณรงค์วิ่งเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นเส้นทางรอบเกาะเมืองอยุธยา 

ระยะทางวิ่งมี2เส้นทาง

- ระยะสั้น 3.7 km
- ระยะยาว 10.7 km

มีจุดแจกน้ำดื่มทุก 2km ตลอดเส้นทาง
จุดรวมพล- ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า)
เปิดลงทะเบียนรับเสื้อ 04.30น. - 6.00น.:
เริ่มวิ่ง - 6.30น. 

รายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรม:

- ค่าสมัคร 200 บาท รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก (จำนวนจำกัด!!) 

หมายเหตุ

1. งานวิ่งนี้เป็นการวิ่งรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น และเป็นการรวมพลังวิ่งเชิงสัญลักษณ์ ไม่มีถ้วยรางวัล
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
3. สามารถชำระได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง ดังนี้ บัตรเครดิต เดบิต / ชำระเงินผ่านบิล
4. การขายบัตรออนไลน์เปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
5. ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย ห้ามเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมงาน
6.เนื่องจากเสื้อมีจำนวนจำกัด ท่านอาจไม่ได้ไซส์เสื้อที่ท่านต้องการ
7. กรุณาเตรียม Qr Code + บัตรประชาชน เพื่อมาเช็คอินวันงาน
Tickets

No Tickets Available

0ea3543be6ef6c3b6c33f9785ac0168b9537234d
Organized by
YEC Ayutthaya