Event pop

หลักสูตร DIGITAL TRANSFORMATION - THINK PLATFORM

สำหรับใครที่พลาดงานอบรมในวันที่ 3 พ.ย. 60 และ 24 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา สามารถสมัครรอบต่อไปในวันที่ 27-28 มี.ค. 61 ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/2955-digital-transformation-2018-2days

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากปรับธุรกิจให้ทันยุคดิจิตอล เพียง 1 วันเต็ม ที่จะทำให้คุณเข้าใจ Digital Transformation และ Platform Business แบบถึงแก่น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คิดกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ สอนและร่วม Workshop จริง โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน Digital มากกว่า 10 ปี


มารับรู้แนวคิดเรื่อง Digital Transformation กับหลักสูตร ENABLE DIGITAL TRANSFORMATION - THINK PLATFORM “creating a successful platform business” หลักสูตร Exclusive สำหรับ เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหาร ระดับ Manager (Executive and Management Level)


หนึ่งวันเต็มที่จะทำให้คุณเข้าใจ Digital Transformation และ Platform Business แบบถึงแก่น สอนและลง Workshop จริงตั้งแต่การทำ Big Data จุดเริ่มต้นของ Digital Transformation ในองค์กร การวิเคราะห์ Competitive Value เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การวางแผนโมเดล Platform Business และการคิดกลยุทธ์สำหรับการทำ Platform Business ให้ประสบความสำเร็จ


“ DIGITAL TRANSFORMATION คือ การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์ อย่างถึงแก่นจากรากฐานของธุรกิจของคุณ ”


๐ แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแค่วางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือแค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เท่านั้น แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจ 

๐ Digital Transformation คือ การ Transform ธุรกิจของคุณเป็น Digital Business ในยุคดิจิตอล ไม่ใช่เพียงแค่มี website หรือทำ Digital Marketingในช่องทาง online และ social media ต่างๆ เท่านั้น 

๐ Digital Transformation คือ การเปลี่ยนธุรกิจจากรากฐาน วิธีคิด และ วิธีทำธุรกิจของคุณ ด้วยการ Transform ธุรกิจของคุณเป็น Digital Business ในยุคดิจิตอล

๐ Digital Transformation คือ การคิดใหม่ทุกมิติ และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่ตั้งแผนก Digital หรือ มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งทำ


THE POWER OF THE PLATFORM 

มาหาคำตอบว่าทำไมการทำธุรกิจในรูปแบบของ Platform จึงประสบความสำเร็จกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบเดิม และ Platform Business ว่าเกี่ยวกับ Digital Transformation อย่างไร

เรียนรู้กลยุทธ์และการสร้าง Platform Business เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันครั้งใหม่ของคุณตั้งแต่ การวางรากฐานโครงสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ (Architecture) การพัฒนากลยุทธ์ การเปิดตัวแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ (Launch) การคิดโมเดลทางธุรกิจและการหารายได้ Monetization ตลอดจนการวัดผลด้วย Metrics ต่างๆ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของธุรกิจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักการตลาด

 

AGENDA

08.30 - 9.00 : Registration

09.00 - 09.30 : Platforms and the New Rules of Strategy

09.30 - 10.00 : Workshop # 1 การวางแผนโมเดลสำหรับ Platform Business

10.00 - 10.30 : Workshop # 2 การวิเคราะห์ Competitive Value เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

——— * Coffee Break #1 ———

10.30 - 11.00 : การคิดกลยุทธ์สำหรับการทำ Platform Business : Build Platforms, Not Just Products

11.00 - 11.30 : Workshop #3 Disruptive Challenger VS. Surviving Disruption

11.30 - 12.00 : Platform Strategy & Competition

——— 12.00 - 13.00 : * Lunch ———

13.00 - 13.30 : Understanding Digital Customer Behaviours

13:30 - 14:00 : Data Strategy & How to Build Data as a Strategic Asset

14.00 - 14.30 : Workshop # 4 การทำ Big Data อันเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นในการทำ Digital Transformation 

——— * Coffee Break #2 ———

14.30 - 15.00 : Innovation through Experimentation

15.00 - 15.30 : Adapting your value Proposition

15.30 - 16.00 : Re-master to succeed : Industry, Enterprise, and Self 

16.00 - 17.00 : Q&A / Networking Drink

* ราคานี้รวม Coffee Break และ อาหารกลางวันแล้ว


วิทยากร

คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล 

www.thanapongphan.com 

๐ 10 ปี กับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation

๐ เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร

๐ วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

๐ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” เป็น “บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”จัดโดยมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

๐ ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication และ ปี 2010 ประเภท Start-up จัดโดยสมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๐ รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ 

www.u23.in.th 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร: 098-269-9004

Email:  contact@u23.in.th Tickets

No Tickets Available!

Profile1 %281%29

U23 Academy

U23 (ยู-ทู-ทรี) เป็นสถาบันส่งเสริมความรู้ด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจในยุคดิจิตอล ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของแต่ละคนที่ต้องการสร้างความพร้อมที่เกี่ยข้องกับธุรกิจดิจิตอลให้เกิดขึ้นกับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม U23 ดำเนินการกลุ่มบริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดย คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ประกอบด้วยบริษัท 2 3 Perspective, Digital Groove และ SHOPPENING ที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation, Digital Marketing และ Mobile Agency ให้กับองค์กรต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร U23 มีความพร้อมในด้านบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชายและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจและและการตลาดด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี กว่า 10 ปี เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการให้แก่ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม มีทีมที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย มีความพร้อมในเรื่องวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ที่มีประสบการณ์ตรงในด้าน Digital Transformation, Big Data, Design Thinking for Innovative Business, Digital Marketing, E-Commerce, Mobile Marketing ฯลฯ

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.