Education

Actionable Marketing รอบ 5 ตอน Data Analytics for Digital Marketer Workshop ด้วย RapidMiner Studio 7

Poster placeholder
Actionable Marketing รอบ 5 ตอน Data Analytics for Digital Marketer Workshop ด้วย RapidMiner Studio 7

Actionable Marketing รอบ 5
ตอน Data Analytics for Digital Marketer Workshop ด้วย RapidMiner Studio 7
สอนวิธีการนำข้อมูลพฤติกรรมลูกค้ามาประมวลผลแบบทีละขั้นตอนจากเริ่มต้นจนสามารถนำไปประยุกต์กับแคมเปญตัวเองได้

ทำไมต้องทำ Data Analytics?
ในปัจจุบันช่องทางดิจิทัลเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าจำนวนมหาศาล ทั้งที่เกิดจาก Website, Social Network, Application, Point of Sale และช่องทางอื่นๆอีกมากมาย แต่ยังมีนักการตลาดไม่มากนักที่สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างมีหลักการเป็นขั้นเป็นตอน
Workshop นี้จึงตั้งใจทีจะทำให้นักการตลาดได้เริ่มต้นลงมือทำงานกับข้อมูลที่ตัวเองมี อย่างมีหลักการโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อนำเอาข้อมูลที่มีมากมายเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบแคมเปญการตลาดต่อไป

Workshop นี้เหมาะกับใคร?
นักการตลาดที่มีข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าและอยากจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โดยใช้หลักการของ Data Analytics โดยอยากทดลองลงมือทำด้วยตัวเองแบบ step by step โดยใช้ RapidMiner Studio เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็น Workshop ที่จะ focus ไปในกลุ่มของนักการตลาดที่ต้องการเริ่มต้นจากพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล และต้องการนำเทคนิค Data Analytics ไปปรับใช้งานในภาคปฏิิบัติ ได้อย่างมีหลักการถูกต้อง ดังนั้นใน Workshop จะไม่ได้ลงรายละเอียดไปในภาคทฤษฎีมากนัก 

Workshop นี้จึงไม่เหมาะกับ Data Scientist ที่ต้องการศึกษาทางด้าน Algorithm ต่างๆที่หลากหลาย หรือผู้ที่ใช้ Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้ว

ตัวอย่างข้อมูลที่นำมาใช้ใน Workshop
- ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้า
- ข้อมูลการใช้บริการจากแบรนด์
- ข้อมูลการเข้าร่วมเล่นแคมเปญต่างๆของลูกค้า
- ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของแบรนด์
- ข้อมูลการใช้ส่วนลดจากคูปองต่างๆของลูกค้า
- ข้อมูลการคลิกดูคอนเทนต์ต่างๆที่ส่งไปให้ในช่องทางทั้ง Paid และ Own
- ข้อมูลการติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆของลูกค้าเพื่อรับบริการจากแบรนด์
- ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าที่เลิกใช้บริการและเปลี่ยนไปใช้บริการจากแบรนด์คู่แข่ง
- ฯลฯ

เมื่อจบ Workshop คุณจะสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้จากข้อมูลที่คุณมีอยู่
- กลุ่มลูกค้าของแบรนด์มีกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร
- ควรจะเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยวิธีการใด
- ใครเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับแบรนด์
- เมื่อมีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดควรจะส่งข่าวสารให้กับลูกค้ากลุ่มใดก่อนโดยใช้ touchpoint ใด
- เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ควรจะส่งให้กับลูกค้ากลุ่มใดก่อนโดยใช้ touchpoint ใด
- ลูกค้าคนไหนบ้างที่กำลังจะเปลี่ยนใจจากแบรนด์
- ลูกค้าคนไหนบ้างที่กำลังจะเป็น brand advocate
- คนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับ digital channel คนไหนบ้างที่กำลังจะกลายเป็นลูกค้า
- จะแสดงรายการสินค้าที่ personalized กับลูกค้าแต่ละคนได้อย่างไร
- ฯลฯ

สิ่งที่ต้องใช้ใน Workshop?
- เครื่อง laptop (ใช้ได้ทั้ง mac และ windows)

พื้นฐานของผู้เรียน
- เข้าใจพื้นฐานการตลาดอาทิเช่น Purchase funnel, Customer journey ฯลฯ
- เข้าใจและเคยใช้งานข้อมูลในรูปแบบตาราง อย่างเช่นข้อมูลที่จัดเก็บใน Excel

Workshop Outline
วันที่ 1
- ทำความเข้าใจความสำคัญของ Data Analytics ที่มีกับ Marketing
- ทำความเข้าใจเครื่องมือ RapidMiner Studio 7 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Drag & Drop
- ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานกับข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้ RapidMiner Studio 7
พักทานอาหารกลางวัน
- ทำความเข้าใจวิธีการ Clustering (เทคนิคในการ Segment กลุ่มลูกค้า)
- ทำความเข้าใจวิธีการ Classification (เทคนิคในการทำนายสิ่งที่ต้องการจากข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า)

วันที่ 2
- Case study 1 : มาลองเล่นกับข้อมูลการใช้งาน credit card เพื่อหาว่าลูกค้าคนไหนกำลังจะเลิกใช้บริการ
- Case study 2 : มาลองเล่นกับข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าเพื่อหาว่าลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด
พักทานอาหารกลางวัน
- Case study 3 : มาลองเล่นกับข้อมูลการซื้อของลูกค้าเพื่อหาว่าควรจะ cross-sale ด้วยสินค้าตัวใด
- Case study 4 : มาลองเล่นกับข้อมูลการใช้งานมือถือเพื่อหาว่าจะส่ง promotion ใดให้ลูกค้ากลุ่มใด

** Case study ต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง Screenshot ของโปรแกรมที่ใช้

วิทยากร
1. คุณ ไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล 
CEO/CIO 3DS Interactive

2. คุณ ชนัญญา เลาหะพันธุ์
CFO/CMO 3DS Interactive

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 2-3 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 บริษัท 3DS INTERACTIVE 
Google Map : https://goo.gl/maps/XZx7x9jG95t

การเดินทาง
1. รถไฟฟ้า+เดิน : ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 4 แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที
จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน : ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

3. รถยนต์ : ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มาเพราะหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟสไกล้ๆบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่างและต้องเสียค่าจอดรถให้กับทางห้างเอง โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

Tickets

No Tickets Available

4d5097f89c603f631ad3853c794761687d5f1da6
Organized by
3DS Interactive Co.,Ltd.