งานสัมนานี้ช่วยให้เอเจนท์อสังหาฯเข้าใจในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และการปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงด้วยการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคสำหรับการจัดการงานขายที่ดีขึ้น
    ดยภายในงานคุณจะมีโอกาสพบกับเครือข่ายเอเจนท์อสังหาฯจากที่ต่างๆที่เข้าร่วมสัมนาประมาณ 300 คน
    นอกจากนี้เอเจนท์ทุกท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยในการขายและจะทำให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับท่านและองค์กร

SPEAKERSAGENDA

12:30       ลงทะเบียน
13:00       กล่าวเปิดงาน
                  โดยคุณกมลภัทร แสวงกิจ
13:15       เทรนการตลาดอสังหาฯของประเทศไทยในปี 2561 และในปีถัดไป
                  โดยคุณขยล ตันติชาติวัฒน์
13:45       ปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดของคุณให้แตกต่างจากคู่แข่ง
                  โดยคุณณัฐจิตา พุ่มเงิน
14.15        วิธีพัฒนาระบบการทำงาน และ เชื่อมต่อโลก
                  โดยคุณพจมาศ ศรีสวัสดิ์
14.25        Jin WellBeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ
                  เปลี่ยนมิติใหม่ของการใช้ชีวิต โดยคุณฐิตารี อยู่วิทยา
14:35       Coffee Break
14:50       เสวนา หัวข้อ เอเจ้นท์มืออาชีพ จัดการกับปัญหาอย่างไร
                  โดยคุณจันทร์จิรา กาญจนกรทอง
15:20       การกำหนดกลยุทธไปที่ลูกค้าซื้อบ้านหลังแรก
                  โดยคุณศุภณ กฤษเกรียงไกร
15:50        DDproperty Top Agent Awards 2018

Tickets

No Tickets Available

Ddproperty colour logo 100
Organize by
DDproperty