การจัดการ waste ให้เป็น wealth โดย Blackitch Artisan Kitchen|CMDW17

Ed48f15716c3df5b964cf04d61d2615964744dd3
การจัดการ waste ให้เป็น wealth โดย Blackitch Artisan Kitchen|CMDW17

ร้านแบล็คคิช ก่อตั้งในปี 2013 โดยเป็นร้านอาหารสไตล์ เชฟเทเบิ้ล หรือแล้วแต่เชฟ และไม่มีเมนู เพราะอาหารที่เสิร์ฟจะเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบในแต่ละวัน เป็นอาหารที่มีพื้นฐานจากวัตถุดิบพื้นถิ่น ฤดูกาลและวัฒนธรรม ในช่วงเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่นี้ นาย ภานุภน บุลสุวรรณ หรือเชฟแบล็ค เจ้าของร้านแบล็คคิช ได้ร่วมมือกับเทศกาลฯ จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop ทำอาหาร “การจัดการ waste ให้เป็น wealth” เพื่อให้คนเข้าใจเรื่องของที่เหลือในครัว สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 


Tickets

No Tickets Available

0730b27411f4a856445a3460b639f01bce67258a
Organized by
Blackitch Artisan Kitchen